Tomáš Rafa, Refugees at Keleti station in Hungary, 2015 © Tomáš Rafa

Adrian Paci och Tomáš Rafa

Samtal och presentation med två av konstnärerna i THE NEW HUMAN

30.9 2016

Stockholm

Välkommen till en kväll med presentationer och samtal som berör några av samtidens mest brännande frågeställningar. Adrian Paci och Tomáš Rafa, två av de medverkande konstnärerna i utställningen The New Human, berättar om sitt arbete och samtalar med forskaren och konstnären Isabel Löfgren. Det blir en diskussion om konstaktivism och om hur konstnärer idag relaterar till ämnen som migration, globalisering samt politisk och religiös fanatism.

Adrian Paci

I Adrian Pacis verk står människans villkor i centrum. Filmen The Column, som visas i The New Human, berättar den märkliga historien om hur några stenarbetare under plågsamma förhållanden, förvandlar ett rått stenblock till en korintisk kolonn under frakten över havet från Kina till Europa. Den konkreta skildringen utgör samtidigt en bild av de villkor som är uppställda av en global ekonomi och där människans fria rörlighet är villkorad av varans fria rörlighet.

Tomáš Rafa

Tomáš Rafa har sedan 2009 dokumenterat nationalismens och nyfascismens framväxt runt om i Europa. Med början 2015 har han också skildrat Europas hantering av flyktingkrisen. Konstnären arbetar även med ett slags politiskt laddad konstaktivism varav Walls of Sports är ett känt exempel. Projektet genomfördes i olika slovakiska samhällen där lokala myndigheter rest cementmurar för att skärma den romska befolkningen från övriga invånare. Tillsammans med volontärer och boende förvandlar Rafa de segregerande murarna med hjälp av stora väggmålningar

Isabel Löfgren

Isabel Löfgren är konstnär och forskare. Hon disputerade 2015 vid European Graduate School med avhandlingen Hospitality and Its Other: Migration, Media, and the Divided City där hon försöker skissera en migrations- och gästfrihetsfilosofi genom att undersöka skiftande gäst-/värdperspektiv så som de reflekteras i segregerade satellitstäder.

The Column
Adrian Paci, The Column, 2013 © Adrian Paci, Courtesy of the artist, Galerie Peter Kilchmann, Zürich & Kaufmann Repetto, Milan