Group 2

Jonny Axelsson och Ivo Nilsson. Foto: Elena Carlini

Axelsson & Nilsson-Duo

En konsert med visuella inslag

11.11 2018

Stockholm

För några år sedan genomförde trombonisten Ivo Nilsson och slagverkaren Jonny Axelsson  ett projekt med tonsättaren Hanna Hartman. Utgångspunkten var att med olika former av ljudskulpturer skapa verk kopplade till installationskonst. Det resulterade i de tre verken  Eppur si Muove av Ivo Nilsson, Dream Weaving-Annoyance av Jonny Axelsson och Separator av Hanna Hartman. Under konserten framförs de tre verken i museets auditorium. Välkommen!

Om Axelsson & Nilsson-Duo

Axelsson & Nilsson Duo bildades 1986 och består av trombonisten Ivo Nilsson och slagverkaren Jonny Axelsson. Musiken de framför är nykomponerad konstmusik. Genom en unik repertoar, bestående av verk tillägnade duon och en mängd soloverk för de båda instrumenten, skapas en rikedom av möjligheter att sätta samman mångskiftande konsertprogram. Duon har skapat musik till dansföreställningar, utställningar och invigningar med bildkonst, och i verksamheten finner man många samarbeten med grupper som jobbar med andra uttrycksformer.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent