En grupp personer filmar ute på en åker och ett taggtrådsstaket syns i förgrunden.  På andra sidan taggtråden står en soldat.

Filmkollektivet Rojava under inspelning av "Stories of Destroyed Cities", Kobaneregionen, 2017

Filmklubben: Filmkollektivet Rojava

Film och samtal

29.10 2021

Stockholm

Välkommen till Filmklubbens visning av två videoverk av konst- och filmkollektivet Rojava. Se filmerna ”Ensamma träd” (2017) och ”Det kurdiska bergets skugga” (2018), följt av ett samtal mellan curator iLiana Fokianaki och Petra Bauer, prefekt på Kungliga konsthögskolan.

Genom filmerna och i det efterföljande samtalet kommer vi diskutera hur en revolutionär filmpraktik som verkar i arvet från en eurocentrisk filmkonst, men där filmerna samtidigt riktar sig till en icke-västerländsk publik, kan formas. Vad händer när ett revolutionärt filmskapande visas i ett konstinstitutionellt sammanhang?

Efter visningen samtalar iLiana Fokianaki, curator för kollektivets utställning ”Forms of Freedom” (”Frihetens former”) med Petra Bauer, prefekt för institutionen för forskning och vidareutbildning i arkitektur och fri konst på Kungliga konsthögskolan.

Filmkollektivet är också en av deltagarna på Documenta 15 2022.

Om filmerna

Filmerna som visas under kvällen är hämtade ur konst- och filmkollektivet Rojavas arkiv som består av både kollektivt och individuellt producerade filmer, som rör sig mellan fiktiva gestaltningar av historiska händelser, dokumentärer och vittnesmål. Urvalet har gjorts av curator iLiana Fokianaki och kollektivet tillsammans.

Darên Bitenê / Ensamma träd (2017)

43:05 minuter

”Ensamma träd” skildrar Eufratregionens urgamla muntliga berättartradition och hur historien med olika kulturella uttryck – främst musik – dokumenteras och bevaras som ett vittnesmål genom tidevarven när mångkulturella samhällen finner gemenskap i att sjunga och komponera musik tillsammans.

Sîka Çiyayê Kurmênc / Det kurdiska bergets skugga (2018)

21:56 minuter

Filmen skildrar befolkningen i omgivningarna kring staden Afrin som kärleksfullt kallas för det kurdiska bergets skugga. Staden har huvudrollen och vi följer den genom befolkningens berättelser och vittnesmål: flyktingar, tonåringar och andra.

Om filmskaparna

Konst- och filmkollektivet Rojava grundades 2015 i den autonoma regionen Rojava (som betyder ”väster” och syftar på den västra delen av Kurdistan i nuvarande norra Syrien).

Filmkollektivet har påtagit sig uppgiften att förmedla och skildra den dagliga kampen i det syriska kriget och Rojavaregionens försök att bygga ett nytt samhälle utifrån kvinnors rättigheter, ekologi och jämlikhet på alla livets områden.

Om curatorn

iLiana Fokianaki är curator, teoretiker och pedagog, bosatt i Aten och Rotterdam. Hennes forskning är inriktad på maktbildningar och hur deras yttringar påverkas av geopolitik, nationell identitet och kulturella och antropologiska historier.