Lena Cronqvist, Madonnan, 1969 Foto: Albin Dahlström / Moderna Museet © Lena Cronqvist / Bildupphovsrätt 2023

Föräldra­skap & konstnär­skap

Föreläsning och panelsamtal

17.2 2023

Stockholm

Hur kan konstvärlden bli mer inkluderande för konstnärer som är föräldrar? Möt den brittiska konstkritikern och författaren Hettie Judah i en föreläsning om föräldraskap och konstnärskap. Efteråt arrangeras ett panelsamtal utifrån ämnet med KRO:s ordförande Sara Edström, Moderna Museets intendent Anita Wernström-Pitcher och konstnären Rossana Mercado-Rojas.

Hettie Judah har under lång tid studerat förhållandet mellan moderskap och konstnärskap. Kvinnliga konstnärer fick länge höra att ingen skulle ta dem på allvar om de valde att skaffa barn, och än i dag är tabun kring moderskapet ett tema i konsten. I sin forskning visar Judah att moderskapet fortfarande har konsekvenser för konstnärers karriärer.

Hör Hettie Judah berätta om både moderskap och föräldraskap i stort, och hur dessa påverkas av synen på konstnärskap i vår tid. Genom en rad intervjuer med representanter från den internationella konstvärlden visar hon exempel på hur just konstvärlden kan bli mer inkluderande för konstnärer som är föräldrar.

Efter föreläsningen möts KRO:s ordförande Sara Edström, Moderna Museets intendent Anita Wernström-Pitcher och konstnären Rossana Mercado-Rojas i ett panelsamtal. Samtalet modereras av Hettie Judah.

Konstkritiker och författaren Hettie Judah

Hettie Judah

Hettie Judah är en brittisk konstkritiker och författare till ”How Not to Exclude Artist Mothers (and other parents)” (Hur man inte exkluderar konstnärer som är mammor (och andra föräldrar), 2022). 2021 skrev hon tillsammans med en grupp konstnärer manifestet ”How Not to Exclude Artist Parents”, som översatts till 16 olika språk. Tillsammans med Jo Harrison grundade hon stödnätverket och påtryckningsgruppen Art Working Parents Alliance.

Hon arbetar för tillfället åt Hayward Gallery med en vandringsutställning med tillhörande bok, ”On Art and Motherhood” (Om konst och moderskap, 2024).

Porträtt av Hettie Judah i svartvitt
Hettie Judah Foto: Alex Schneidemann
porträtt av Sara Edström
Sara Edström Foto: Jann Lipka

Sara Edström

Sara Edström är ordförande för Konstnärernas Riksorganisation som samlar 3 500 av Sveriges bildkonstnärer, konsthantverkare, formgivare och designers.

Edström är själv konstnär och driver det självorganiserande Galleri Syster i Luleå tillsammans med kollegor. De betonar vikten av att kunna inkludera fler aspekter av sina liv, bland annat föräldraskap, för att det ska vara långsiktigt hållbart att välja konsten som sin yrkesbana. Det finns redan många hinder som påverkar vem som kan välja konstnärsbanan. Därför är det viktigt att systemet inte även har inbyggda hinder för den som blir förälder.

Anita Wernström-Pitcher

Anita Wernström-Pitcher är förmedlingsintendent vid Moderna Museet i Stockholm med ansvar för skol- och familjeprogram samt kurser för barn 0 – 12 år. Hon har en BA i fri konst från Slade School of Fine Art, London. I sitt konstnärliga såväl som pedagogiska arbete är Anita Wernström-Pitchers huvudintresse performance, det offentliga rummet och självorganisering i konstlivet som i civilsamhället.

Wernström-Pitcher är medlem i IntraGalactic arts collective, hon arbetade under åren 2001-2008 vid Tate Britain i England och var verksamhetsledare för Torsdagsklubben i Vårbergs centrum, med uppdrag från Skärholmens stadsdels förvaltning, under åren 2016-2021.

Porträtt av Anita Wernström-Pitcher
Anita Wernström-Pitcher Foto: Dustin Montazer
porträtt av Rossana Mercado-Rojas
Rossana Mercado-Rojas Foto: Johan Österholm

Rossana Mercado-Rojas

Rossana Mercado-Rojas är konstnär och kulturarbetare baserad i Stockholm. I sin praktik utforskar hon dekoloniala feministiska praktiker, offentliga rum och kollektivt arbete, rasifierad kvinnlighet och immigration. Hon arbetar med audiovisuella installationer, text, performance och livemålning. Hennes texter har bland annat publicerats i antologin ”Public Memory, Public art” (Statens konstråd, 2022), Kultwatch och Feministisk Perspektiv.

Hon är en av grundarna av La Dekoloniala! (Sverige): en pedagogisk, konstnärlig och kulturell organisation vars huvudmål är att ge dekolonialiserad kunskap från den globala södern. Hon är en av initiativtagarna till det feministiska gatukonstkollektivet Hysterix (Peru) som fokuserar på multidisciplinära interventioner i det offentliga rummet. Mercado-Rojas är även verksam som oberoende curator.