Gilbert & George, BEARD REVIEW, 2016 © Gilbert & George

Gilbert & George samtalar med Hans Ulrich Obrist

8.2 2019

Stockholm

Möt Gilbert & George i ett samtal med Hans Ulrich Obrist som har följt konstnärsduon sedan mitten av 1980-talet.

Videodokumentation av samtalet

Gilbert & George samtalar med curator Hans Ulrich Obrist om ett konstnärskap som sträcker sig över 50 år. Samtalet blir en resa genom fem sekler från 1967 fram till idag. Samtalet tar sin utgångspunkt från hur de som unga konstnärer börjar att leva sin egen konst som levande och sjungande skulpturer. Samtalet handlar vidare om deras tanke om en konst för alla, om deras arbete med tillgängliga böcker, vägen till deras alldeles unika bildspråk och om övergången från analog till digital teknik.

Hans Ulrich Obrist

Hans Ulrich Obrist är curator, kritiker och konsthistoriker och har följt Gilbert & George under fem decennier. Han är konstnärlig ledare för Serpentine gallery i London, skapare av The Interview Project, ett omfattande, pågående intervjuprojekt samt en av redaktörerna för Cahiers d’art revue.

Hans Ulrich Obrist är curator för The Great Exhibition tillsammans med Daniel Birnbaum. Utöver utställningen har de gjort fem intervjuer med Gilbert & George, en för varje årtionde. Läs intervjuerna i utställningskatalogen till ”Gilbert & George: The Great Exhibition”.

Gilbert & George

Sedan Gilbert (född 1943) och George (född 1942) träffades på konstskolan Saint Martins i London på 60-talet har de utgjort en odelbar konstnärlig enhet. Som både subjekt och objekt i sin konst har de  ägnat sig själva och sitt gemensamma liv åt konsten. Sex, pengar, etnicitet, social ställning och religion är återkommande i bilder som lyckas förena komik och tragik, desperation, mod och nedstämdhet. Under sin karriär har de skapat verk som helt utan hänsyn till vad som anses vara ”god smak” utmanat konstens och samhällets konventioner. The Great Exhibition samlar verk från Gilbert & Georges fem decennier ihop.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent