El Perro del Mar at Moderna Museet

El Perro del Mar på Moderna Museet, 2020. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Live session: El Perro del Mar

Livesänd konsert

Stockholm

I folktomma salar med konsten som enda sällskap har El Perro del Mar under våren 2020 skapat musik som utgår från Moderna Museets samling. Där, i det egna mötet med hundratjugo år av modern konst, har ett muskaliskt verk vuxit fram. Streama resultatet ”FREE LAND” som sändes live från museets salar 26 maj.

Inspirationen från konsten i salarna och musiken har fått förenas

På måndagar, när Moderna Museet vanligtvis har stängt för besökare, har Sarah Assbring – i musiksammanhang känd under sitt alias El Perro del Mar – kommit till salarna på Skeppsholmen för att möta konsten. Hon har slagit sig ned i samlingen och på plats låtit idéerna komma och ta henne till den plats där inspirationen från konsten i salarna och hennes musik har fått förenas. Det resulterade i LP-skivan ”FREE LAND”.

Läs en intervju med El Perro del Mar om projektet: El Perro del Mar har skrivit musik till samlingen