Förköpsbiljett krävs för tillfälliga utställningar. Det är en av åtgärderna vi vidtar för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

El Perro del Mar at Moderna Museet

El Perro del Mar på Moderna Museet, 2020. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Live session: El Perro del Mar

Livesänd konsert

Stockholm

I folktomma salar med konsten som enda sällskap har El Perro del Mar under våren 2020 skapat musik som utgår från Moderna Museets samling. Där, i det egna mötet med hundratjugo år av modern konst, har ett muskaliskt verk vuxit fram. Streama resultatet ”FREE LAND” som sändes live från museets salar 26 maj.

Inspirationen från konsten i salarna och musiken har fått förenas

På måndagar, när Moderna Museet vanligtvis har stängt för besökare, har Sarah Assbring – i musiksammanhang känd under sitt alias El Perro del Mar – kommit till salarna på Skeppsholmen för att möta konsten. Hon har slagit sig ned i samlingen och på plats låtit idéerna komma och ta henne till den plats där inspirationen från konsten i salarna och hennes musik har fått förenas. Det resulterade i LP-skivan ”FREE LAND”.

Läs en intervju med El Perro del Mar om projektet: El Perro del Mar har skrivit musik till samlingen