Moderna Museet i Stockohlm.

Moderna Museet i Stockohlm. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Om #metoo och konstinstitutionernas ansvar

Panelsamtal

13.12 2017

Stockholm

Vad innebär #metoo-rörelsen i form av nödvändiga förändringar inom konstområdet? Som konstinstitutioner och -lärosäten har vi tillsammans ett ansvar att vara med och förbättra. Därför bjuder vi – Kungl. Konsthögskolan, Konstfack, Konstakademien och Moderna Museet – in till en öppen paneldiskussion om ansvar, åtgärder och möjligheter att bryta kränkande maktstrukturer.

Videodokumentation

Panel och expertkommentatorer

Paneldeltagare är Sara Arrhenius, rektor för Kungl. Konsthögskolan, Maria Lantz, rektor för Konstfack, Isabella Nilsson, ständig sekreterare vid Konstakademien samt Daniel Birnbaum och Ann-Sofi Noring, överintendent respektive vice museichef vid Moderna Museet. Samtalet modereras av Sofia Curman, chefredaktör för tidningen Konstnären som ges ut av Konstnärernas Riksorganisation.

Utvidgad panel: Magdalena Malm, Statens Konstråd, Anna Söderbäck, Konstnärsnämnden

Expertkommentatorer: Sonia Hedstrand, konstnär, Shiva Anoushirvani, konstnär, Paula Urbano, konstnär, Zafire Vrba, konstnär.

Panelsamtalet filmas

Paneldeltagarna och respondenterna kommer att filmas, publiken filmas inte.

Panelsamtalet sänds live via Facebook.

Den filmade dokumentationen kommer att finnas på Moderna Museets youtube-kanal när evenemanget är avslutat. Dokumentationen kommer textas på engelska. Den textade dokumentationen publiceras så fort översättningen är klar.

Välkommen!

Ett liknande samtal arrangeras på Moderna Museet Malmö den 11 december: Panelsamtal om #metoo och konstinstitutionernas ansvar