Stor grupp av kvinnor på trappa.

MeToo-uppropen. Foto: Annahita Holmberg

#metoo­uppropen

Samtal, konst och vittnesmål

16.10 2021

Stockholm

Välkommen till en dag fylld av aktivism, vittnesmål, forskning, samtal, konst, poesi, musik, lärdomar och gemenskap om och kring #metoo.

Från de mest utsatta och de högst uppsatta strömmade vittnesmålen in om kränkningar, sexuella trakasserier och våld i en omfattning som ingen kunnat ana. Från sjöfarten och teatrar, universitet och musikscener, kyrkan och polisen, hemlösa, politiker, konstnärer, skolor, juristkontor och sjukhus. Det var hösten 2017 och #metoo-revolutionen var ett faktum.

Nu har det gått fyra år och det är hög tid att samlas och se vad som har hänt sedan dess. Hur ser lagstiftningen och rättspraktiken ut? Vilka metoder för att förhindra sexuella trakasserier och våld finns det i samhället och hur används de? Hur tar vi oss vidare?

  • Lyssna till vittnesmål från uppropen
  • Träffa initiativtagare till #metooupprop
  • Upplev konst, musik och poesi
  • Ta del av aktuell forskning om #metoo
  • Ställ frågor och delta i diskussioner
  • Nätverka
Program

Välkommen

Vittnesmål
Läsningar av konferenciererna Sara Zommorodi, Banesa Martinez och Anna Velander Gisslén

Välkomsthälsning
Anne Sörman, ordförande i Föreningen
Samordningen Metoouppropen och Gitte Ørskou, överintendent Moderna Museet

Sång
av Derya Tezcan

#metoo 1967 till 2017. Det personliga blir politiskt
Föredrag av Ninni Carlsson, våldsforskare, Göteborgs universitet, #orosanmälan

Skägg
Poesi av Alma Kirlic

 11.45–12 Paus

12–12.45  Vad kan forskningen lära oss?

Hur utvecklades #metoo-aktivismen i Sverige? Vilka strategier fanns? Hur har samspelet sett ut mellan de olika uppropen, sociala och traditionella medier samt med andra opinionsbildande initiativ?

Medverkande: Hillevi Ganetz, professor i genusvetenskap, Stockholms universitet och Karin Hansson, docent i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet som deltagit i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om metoo-aktivism i Sverige.

Samtalet leds av Lisa Salmonsson, sociolog, #akademikeruppropet.

12.45–13.45 Lunch

en kort förinspelad konstvisning av två verk i utställningen “Ett eget rum” av Catrin Lundqvist, intendent, Moderna Museet. Loopen visas under hela lunchpausen.

13.45–14.30 Motverka sexuella trakasserier på jobbet

Kan vi känna oss trygga på jobbet? Vilka metoder finns för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Är lagstiftningen effektiv? Finns det gemensamma lärdomar mellan olika branscher? Exempel bland annat från handeln och sjöfarten.

Medverkande: Maria Karlsson, #obekvämarbetstid samt styrelseledamot i #Metoouppropen, Linda Palmetzhofer, ordförande i fackförbundet Handelsanställdas Förbund, Cajsa Jersler Fransson, #lättaankar, projektet Vågrätt, Cecilia Österman, arbetsmiljöforskare Linnéuniversitetet och Erik Froste, chef för Färjerederiet.

Samtalet leds av Eva Nikell, journalist, kvinnorättsaktivist och folkbildare.

14.30–14.45 Paus

14.45–15.30 Sexuella kränkningar i heliga rum 

Innebär det något särskilt att bli kränkt och utsatt för övergrepp i ett religiöst sammanhang? Varför tar det så lång tid att bryta en tystnadskultur? Vad gör kyrkans ansvariga för att motverka sexuella kränkningar och hur kan begrepp som skam, försoning och heder (miss)förstås?

Medverkande: Karin Ingridsdotter, pastor, initiativtagare #sanningenskallgöraerfria, Helena Enoksson, psykoterapeut och lärare i själavård, Anne Sörman, präst och aktivist i #Vardeljus, Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift och Hanna Stenström feministteolog.

Samtalet leds av Sandra Signarsdotter, ordförande Föreningen prästvigda kvinnor. Seminariet arrangeras med stöd av Föreningen för prästvigda kvinnor.

15.45–16.30 Den ojämlika rätten

Finns det ett före och ett efter #metoo i arbetet mot sexuellt våld? En samtyckeslag hade diskuterats länge, men kom snabbare på plats tack vare #metoo-rörelsens opinionsbildning. Men de flesta domar som fallit till följd av #metoo har varit förtalsdomar mot kvinnor som vittnat i slutna rum.

Hur kan vi förstå det? Vilket handlingsutrymme och möjligheter till upprättelse har olika grupper av våldsutsatta? Vad gäller exempelvis i väntan på uppehållstillstånd och medborgarskap? Vilka möjligheter till behandling efter sexuellt våld finns idag och vad behöver förändras?

Medverkande: Jenny Westerstrand, våldsforskare och ordförande för Roks, (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) Gita Rajan, läkare och verksamhetsledare Wonsa och Debbie Nûjen, advokat och utbildare.

Samtalet leds av Linnéa Bruno, våldsforskare, #akademiuppropet.

16.30–16.45 Paus

16.45–17.30 #metoo och framtiden

Vad har vi lärt oss av #metoo? Hur går vi vidare? Vilka steg behöver vi ta härnäst för att uppnå ett samhälle fritt från sexuella trakasserier och sexuellt våld?

Medverkande: Ninni Carlsson, våldsforskare, Johanna Lindquist #deadline och Förtalskassan, och Bernardita Nuñez från Terrafem samtalar och blickar framåt.
Samtalet leds av Caroline Snellman, styrelseledamot i Samordningen Metoouppropen, #medvilkenrätt.

Sång
av Derya Tezcan

Jag kommer ifrån, jag har en dröm
Poesi av Alma Kirlic

Moderna Bar till kl 20

Eftersnack

Medverkande

Alma Kirlic

Poet

Alma Kirlic är född 1977 i Bosnien och kom som femtonåring till Sverige. Hennes debutroman heter ”En svensk kändis”. Alma har skrivit pjäser för teatern och medverkat i poetry slam-sammanhang.

– 2016 fick jag Landstingets kulturstipendium på 40 000 kronor, det var roligt. Jag ser fram emot att vara med i #metoo-dagen på Moderna Museet.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Andreas Holmberg

Biskop i Stockholms stift

Andreas Holmberg är född 1966 och delvis uppvuxen i Tanzania. Han prästvigdes 1993 och valdes till biskop för Stockholms stift 2019. Han har tidigare varit stiftsadjunkt och församlingspräst i Stockholm samt teologisk lärare i Tanzania. 2019 disputerade han på avhandlingen ”Kyrka i nytt landskap”, om den teologi som växer fram i svenskkyrkliga församlingar som verkar i mångkulturella och mångreligiösa miljöer.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Anna Velander Gisslén

Kommunikatör och producent, #metoobackstage

Anna Welander Gisslén är projektledare, producent och konsult inom kultur, jämställdhet och cirkularitet. En engagemangsdriven person som bland annat arbetar för att öka medvetenheten om hållbarhet och inkludering. Har till exempel grundat en feministisk filmfestival, drivit hållbarhetsprojekt och sitter i styrelsen för Women in Film & Television (WIFT).

–Jag arbetar aktivt för ett hållbart samhälle genom cirkulär design och jämställdhetsfrågor.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Anne Sörman

Ordförande i Samordningen #Metoo-uppropen

Anne Sörman är författare och präst i Botkyrka församling i Svenska kyrkan. Hon var en av initiativtagarna till #vardeljus, svenska kyrkans metooupprop. Anne skriver även en avhandling om några bibliska kvinnogestalter i relation till våld. Som ordförande för föreningen Samordningen metoouppropen är hon en av de drivande bakom #metoodagen på Moderna Museet.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Banesa Martinez

Kommunikatör, DJ, hårdrocksuppropet #KillTheKing

Banesa Martinez arbetar som kommunikatör vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen och är ersättare i servicenämnden i Malmö stad och styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö. Sedan 2003 spelar hon skivor som DJ Rockadelika.

– Jag bjuder på tuffa toner från 60-tal till nutid med utgångspunkt i rock med tunga influenser från både blues och det psykedeliska.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Bernardita Nuñez

Verksamhetsledare på Terrafem

Bernardita Nuñez har varit aktiv i kvinnojoursrörelsen under många årtionden. År 2000 startade hon Terrafem eftersom det inte fanns tillräckligt med kunskap och stöd till kvinnor av utländsk härkomst som blev utsatta för sexualiserat våld eller hedersförtryck. Terrafem ger rådgivning och stöd till kvinnor på 70 olika språk. 2016 blev Bernardita Nuñez hedersdoktor i juridik vid Handelshögskolan i Göteborg, ett viktigt erkännande av hela Terrafems arbete.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Cajsa Jersler Fransson

Likabehandlingsamordnare Sjöfartsverket, #lättaankar

Cajsa Jersler Fransson är en av administratörerna bakom sjöfartens metoo-upprop #lättaankar. Nu har hon utsetts till Sjöfartsverkets likabehandlingssamordnare och hon arbetar inom verkets forsknings- och innovationsavdelning.

– Från början kunde jag ingenting om vilka rättigheter och skyldigheter man har som chef eller anställd utan jag har lärt mig allt under resan med #lättaankar och det branschgemensamma samarbetet Vågrätt för jämställd sjöfart.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Caroline Snellman

Affärsjurist och VD

Caroline Snellman är aktiv i bland annat Tjejzonen, Ownershift och Förtalskassan. Hon är initiativtagare till juristernas upprop #medvilkenrätt och har i sin advokatgärning kämpat för en mer rättvis spelplan oberoende av kön och etnicitet.
– Talande arbetstagare skördas i gott ledarskap. Tystnadskultur är ett tecken på motsatsen. Lär dig skillnaden, eller avgå som ledare.

Svenberg-Bunnel-Jenny_Caroline-Snellman_2021
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Catrin Lundqvist

Intendent, Moderna Museet

Catrin Lundqvist arbetar som intendent med programverksamhet på Moderna Museet och är producent för metoo-uppropen på Moderna tillsammans med aktivister ur de olika uppropen. I övrigt arbetar hon med Filmklubben där konstfilm visas och diskuteras, och curaterar performance-akter och andra publika konstprojekt både på plats i museet och i digitala media.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Cecilia Österman

Arbetsmiljöforskare Linnéuniversitetet

Cecilia Österman är universitetslektor i sjöfartsvetenskap med inriktning mot arbetsmiljö och arbetsliv. Hennes forskning omfattar både den tekniska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön med fokus på det proaktiva, främjande arbetsmiljöarbetet. Det övergripande målet med hennes forskning är att undersöka och visa hur väl utformade tekniska och organisatoriska system, som är anpassade för människans förmågor och begränsningar, kan bidra både till verksamhetens resultat och människans välbefinnande.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Debbie Nûjen

Advokat och utbildare

Debbie Nûjen är advokat och ägare av Advokatbyrån KLINT, en humanjuridisk advokatbyrå som främst arbetar med brottmål, vårdnadsmål, socialrätt och migrationsrätt. På byrån arbetar för närvarande en advokat samt två biträdande jurister.

– Vi är alla djupt engagerade i våra uppdrag och tar oss an de ärenden som vi uppfattar passar oss bäst att driva.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Derya Tezcan

Sångerska och gitarrist

Derya Tezcan är sångerska och gitarrist, född och uppvuxen i Stockholm med rötter i Turkiet. Hon bjuder under dagen på folkvisor från Turkiets olika regioner. Folkvisor om tro, hopp och kärlek men även besvikelse, förtvivlan och död. Allt framfört med en passion och hjärta där en sångröst, en gitarr får möjligheten att uttrycka mystiken och den oändliga rikedomen turkisk folkmusik har att erbjuda.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Erik Froste

CEO, Färjerederiet

Eric Frostes främsta drivkraft är att göra företag mer effektiva och få människor att arbeta bättre tillsammans. Hans andra drivkraft är att göra världen till en mer miljömedveten och hållbar plats.

– Att göra jorden mer grön kräver arbete varje dag, ibland småsaker som att ta upp skräp som någon slängt, ibland i stora projekt som att göra vår flotta av färjor till gröna fartyg.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Eva Nikell

Journalist, kvinnorättsaktivist och folkbildare

Eva Nikell är journalist och kvinnorättsaktivist, som bland annat har arbetat på JämO och Diskrimineringsombudsmannen. Eva har varit aktiv i kvinnorörelsen sedan Grupp 8 1972, och ideellt verksam inom kultur och folkbildning i många år. Idag främst som ordförande för Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, styrelseledamot i RIO och ordförande för Oktoberteatern i Södertälje.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Gita Rajan

Läkare. klinikchef och forskningsansvarig på WONSAs specialistmottagning för sexualbrottsutsatta

Gita Rajan har kört jourläkarbil på nätterna och jobbat som hyrläkare för att finansiera arbetet med icke-akut behandling av sexualbrottsutsatta. WONSA (World of no sexual abuse), är en ideell organisation med målsättning att göra psykologisk vård efter sexuella övergrepp tillgänglig över hela världen, med start i Sverige.

– Tillgång till god sjukvård är en mänsklig rättighet, också för sexualbrottsutsatta kvinnor.  Det är märkligt att en regering som kallar sig för feministisk tillåter att en så grundläggande rättighet och förutsättning för jämställd vård ignoreras. Som ett första steg mot bättre vård måste denna patientgrupp erkännas och synliggöras.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Gitte Ørskou

Överintendent, Moderna Museet

Gitte Ørskou är chef för Moderna Museet. Tidigare har hon varit chef och curator för flera olika konstmuseer i Danmark samt ordförande för danska Statens Kunstfond.

– Jag är väldigt glad över att få leda Moderna Museet, ett av världens viktigaste museer för modern och samtida konst. Under hela min karriär har jag fokuserat på att bygga broar mellan konst och människor. Min motivation är att beröra, förflytta och engagera alla slags människor med konstens kraft.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Hanna Stenström

Teologie doktor, högskolelektor, pastor

Hanna Stenström är högskolelektor vid Enskilda högskolan Stockholm inom det teologiska programmet. Hon har forskat om feministisk bibeltolkning och feministisk teologi samt om hur bibelforskare förhållit sig till utmaningar som kvinnorörelsen ställt såväl kyrkor som teologisk forskning inför. Hon är även präst i Svenska kyrkan. I kvinnorörelsen var hon tidigare aktiv i Uppsala kvinnojour och bär med sig engagemang och kunskaper om mäns våld mot kvinnor. Hon är idag aktiv i Kvinnor i Svenska kyrkan samt medlem av Sveriges kvinnolobbys styrelse.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Helena Enoksson

Terapeut och lärare i själavård

Helena Enoksson är präst och psykoterapeut. Hon har arbetat länge med människor, framför allt kvinnor utsatta för sexuella övergrepp som barn och/eller vuxna. Helena arbetar för närvarande med utbildning av blivande präster och diakoner.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Hillevi Ganetz

Professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet

Hillevi Ganetz är medieforskare med inriktning på genus och populärkultur. Hon disputerade 1997 i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet på en avhandling om svenska, kvinnliga rocktexter som fokuserar populärmusik som kulturellt uttryck. Just nu upptas Hillevis forskningstid av ett projekt om #metoo, finansierat av Vetenskapsrådet. Det heter ”#metoo-aktivism i Sverige: Utveckling, konsekvenser, strategier”. Projektet fokuserar på själva processen, de månader då #metoo-upprop sköljde över Sverige och det som hände efteråt.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Jenny Westerstrand

Våldsforskare och ordförande för Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Jenny Westerstrand forskar om mäns våld mot kvinnor (inklusive hedersrelaterat våld) och kvinnors mänskliga rättigheter i relation till köns- och sexualitetsteori. Hennes specialkompetens ligger i skärningsområdet mellan juridik och sociologi och hon är intresserad av hur kön och sexualitet samverkar med lagstiftning och rättsprinciper, såväl teoretiskt som i praxis. Sedan 2018 är Jenny Westerstrand ordförande för Roks. Roks är en feministisk organisation och samlar bara kvinnor och tjejer i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Johanna Lindqvist

Frilansjournalist, #deadline

Johanna Lindqvist är frilansjournalist sedan sex år och har tidigare arbetat på bland annat Folkbladet i Umeå. Johanna är en av initiativtagarna till #deadline, ett Metoo-upprop bland journalister.

– Det här finns överallt. Det spelar ingen roll om du jobbar på en stor centralredaktion i Stockholm eller en liten redaktion på landsbygden. Inte sällan har problemen viftats bort när man lyft dem för chefer och arbetsledare.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Karin Hansson

Lektor i medieteknologi vid Södertörns högskola

Karin Hansson är konstnär och docent i data- och systemvetenskap med deltagande metoder och samarbetsprocesser online som forskningsfokus. Den röda tråden i hennes forskning är en kritik av de normer och värderingar som ligger inbäddade i kommunikation och design. Karin vill utveckla design som kan härbärgera skillnader och konflikter.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Karin Ingridsdotter

Pastor, #sanningenskallgöraerfria

Karin Ingridsdotter är pastor i Equmeniakyrkan. Hon startade och organiserade, tillsammans med tre andra kvinnor, frikyrkornas Metoo-upprop #sanningenskagöraerfria.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Linda Palmetzhofer

Ordförande i fackförbundet Handels

Linda Palmetzhofer började sin bana som butiksanställd på Domus (numera Coop) i Gustavsberg i Stockholm. Hon anställdes senare som ombudsman på Handels och ingår sedan 2014 i ledningen för förbundet. Handels mål är att alla ska ha det bra på jobbet. Då behövs trygga jobb, alltså både att anställningen i sig är trygg men också att arbetsmiljön är det. Därför är sexuella trakasserier en viktig fråga och samarbetet med #obekvämarbetstid ovärderligt.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Linnéa Bruno

Universitetslektor vid Stockholms universitet

Linnea Bruno är sociolog och disputerade 2016 vid Uppsala universitet. Sedan juli 2019 är hon lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen rör barndomssociologi, särskilt barns och ungas positioner och handlingsutrymme i olika slags utsatthet, samt feministiska och andra kritiska perspektiv på statens hantering av våld och våldsprevention.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Lisa Salmonsson

Universitetslektor vid Örebro universitet

Lisa Salmonson är doktor i sociologi och hennes forskningsintressen ligger främst inom arbetssociologi, professionssociologi, migrationssociologi och under 2019–2020 har hon varit en del av regeringens forskningsberedning. Lisa har bland annat studerat den svenska #metoorörelsen, arbetsmarknadsintegrering, segregationens konsekvenser, högutbildade migranters erfarenheter av svensk arbetsmarknad och ensamkommande ungas förutsättningar för att få asyl.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Maria Karlsson

Vice ordförande i #Metoouppropen, #obekvämarbetstid

Maria Karlsson är en av författarna bakom rapporten ”Obekväm arbetstid”, som handlar om sexuella trakasserier mot handelsanställda. Rapporten tar bland annat upp de vittnesmål som samlades in i Facebook-gruppen #obekvämarbetstid som en del av den svenska #Metoo-rörelsen. Handels har som fackförbund samarbetat direkt med aktivisterna i uppropet.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Ninni Carlsson

Fil.Dr. Universitetslektor i Socialt arbete vid Göteborgs universitet, #orosanmälan

Ninni Carlsson är forskare, universitetslärare och pedagogisk utvecklare inom mäns våld mot kvinnor, främst sexuellt våld. Hon är aktiv i #metoo-uppropen och har tidigare arbetat i kvinnojoursrörelsen, där hon bland annat utvecklat förebyggande program för grundskolan mot sexuella övergrepp på barn. I hennes doktorsavhandling ”Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp” (2009) berättar kvinnor som var utsatta under uppväxten om sina liv. Boken beskriver vad som blev historiskt möjligt i Sverige genom kvinnorörelsens första mobiliseringar mot sexuellt våld från 1976, och speglar vad som skett i och genom #metoo-rörelsen.

Sandra Signarsdotter

Ordförande Föreningen prästvigda kvinnor

Sandra Signarsdotter är kaplan i Gustaf Vasa församling i Stockholm. Hon är arbetsledande präst med ansvar för samordning och utveckling av verksamheter. Sandra har lång erfarenhet av strategiskt arbete och ledningsfrågor. Hon sitter som ledamot i Kyrkomötet, Svenska Kyrkans högsta beslutande organ, med placering i ekonomiutskottet.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel

Sara Zommorodi

Skådespelare, manusförfattare och kulturproducent, #TystnadTagning #Skådespelerskorsomrasifieras

Sara Zommorodi är skådespelare och har sedan 2001 frilansat på scen, i film, TV och radio. Hon är aktuell i TV-serien Kalifat som visas på SVT, samt Netflix. Hon har tidigare setts i bland annat Drottningoffret, SVT. Bland teateruppsättningar kan nämnas Romeo och Julia på Örebro Länsteater, Festen samt Pygmalion i regi av Margareta Garpe på Dramaten och Tartuffe i regi av Thommy Berggren på Stockholms stadsteater. Hon har erhållit stipendium från Anders Sandrew Stiftelse för uppmuntran till fortsatt satsning, samt utmärkelsen ”En av 25 unga skådespelare i Sverige att hålla koll på” av Rättviseförmedlingen. Sara har suttit i styrelsen för: WIFTI – Women in Film and Television International och WIFT –Sveriges styrelse. Hon jobbar och bidrar aktivt med inkluderingsfrågor inom kultursektorn och är grundare av den första mångfaldsgruppen inom fackförbundet Scen och Film som hon ledde under flera år.

Illustration: Jenny Svenberg Bunnel
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel