Installationsbild Moderna museet i Stockholm 2018. Sture Johannesson, Paragraph, 1972 © Sture Johannesson/Bildupphovsrätt 2018. Hans Haacke, Vandrande högspänningsurladdning, 1968 © Hans Haacke/Bildupphovsrätt 2018. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

More Than Real – Art in the Digital Age

Presentation och bokrelease

1.6 2018

Stockholm

Välkommen till bokrelease och presentation med Moderna Museets curator Lars Bang Larsen. Lyssna till en kortare föreläsning om mötet mellan konst och ny teknologi i samband med lanseringen av boken ”More Than Real – Art in the Digital Age”.

Presentation om konst och ny teknologi

I presentationen om mötet mellan konst och ny teknologi berättar Lars Bang Larsen om museets kommande utställning ”Mud Muses” som är planerad till hösten 2019. Boken ”More Than Real – Art in the Digital Age” berör samma tema och kan beskrivas som en multidisciplinär undersökning av konst i den digitala tidsåldern. Texterna behandlar en rad olika aspekter på ämnet, från konstnärlig praktik till eventuella hot som den nya teknologin kan tänkas utgöra, samt olika curatoriella praktiker som använder sig av ny teknologi.

Texter av välrenommerade internationella konstnärer och teoretiker

Ed Atkins, Douglas Coupland, Olafur Eliasson, Pamela Rosenkranz och Annicka Yi bidrar alla med texter i boken, likaså curatorerna Karen Archey, Michelle Kuo och Lars Bang Larsen. Dessutom återfinns texter av VR-specialisten Dado Valentic och forskarna John Slyce och Paul Verschure.

Boken är skriven på engelska och sammanställd av Moderna Museets överintendent Daniel Birnbaum och curator Michelle Kuo, ansvarig för måleri och skulptur vid Museum of Modern Art i New York. De mångdisciplinära perspektiven får en innovativ inramning genom bokens design, gjord av grafiska formgivaren Irma Boom, och den är utgiven av Koenig Books i London.

“Writing this, I’m struck by the queasy clarity of my own neuroses—as well as their positive motility: how I’ve almost always wanted my videos firstly to be analogous to people, to bodies, to experience, to loss.” Konstnären Ed Atkins i sin essä Losslessness.