Jenna Sutela, I Magma, 2019 © Jenna Sutela. Foto: Prallan Allsten / Moderna Museet

Mud Muses med Lars Bang Larsen och medverkande konstnärer

Konstnärssamtal

11.10 2019

Stockholm

Välkommen till ett konstnärssamtal mellan Lars Bang Larsen, curator för utställningen ”Mud Muses – en tirad om teknologi” och flera av utställningens medverkande konstnärer. Samtalet hålls på kvällen 11 oktober, dagen innan utställningen öppnar.

Videodokumentation av samtalet.

Nikola Bojić, konsthistoriker, inleder med att presentera sin forskning om arkitekten och stadsplaneraren Branko Petrović (1922–1975) som 1970 genomförde en studie bestående av trettiosex diagram över mänskliga och tekniska system, ekosystem samt medier. Bojić berättar om Petrovićs spekulativa cybernetik och dess koppling till 1972 års FN-konferens om miljön, som hölls i Stockholm.

Därefter blir det ett panelsamtal mellan Lars Bang Larsen, curator, och konstnärerna Ravi Govender (Cuss Group), Bjarke Hvass Kure, Primer, Jenna Sutela, Gedimas Urbonas och Anna Lundh.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent