Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Stillbild från film. HD, video, färg, med ljud

Lisa Tan, Notes From Underground, 2013 © Lisa Tan. Stillbild från film. HD, video, färg, med ljud.

Om fotografi

Ett symposium om arvet efter Susan Sontag

20.4 2018

Stockholm

Välkommen till en eftermiddag med föreläsningar, samtal och filmvisning. Under symposiet diskuteras arvet efter författaren Susan Sontag, som också var politisk aktivist och feministisk förebild. Föreläsare är David Campany, London, Susie Linfield, New York, Anna-Kaisa Rastenberger, Helsingfors och Lisa Tan, Stockholm.

Susan Sontags fotokritik

För fyrtio år sedan publicerades Susan Sontags ”On Photography” (1977), en bok som har haft ett avgörande inflytande på fotografins diskurser och praktik. Nyckelverket följdes upp med ”Regarding the Pain of Others” (2003) och Sontag har fortsatt att sätta tonen för fotokritiken. Är hennes sätt att reflektera kring den estetiska och moraliska aspekten av den fotografiska bilden fortsatt relevanta? I vilken utsträckning diskuteras hennes oeuvre bland samtida fotografer och konstnärer?

On Photography

Susan Sontag (1933–2004) författare, filmskapare, politisk aktivist och feministisk förebild var under decennier en central, inte sällan kontroversiell, aktör i amerikanska intellektuella kretsar. Ett av de områden hon kom att få ett avgörande inflytande över var fotografin. I den helt bildlösa boken ”On Photography” (1977) samlades ett antal essäer, som Sontag publicerat sedan tidigt 1970-tal och vars fokus var tolkningar av fotografisk bild och dess komplexa relation till det vi kallar verklighet. Hon hävdade att mängden av bilder gör oss avtrubbade och att fotografier snarare begränsar vår uppfattning av verkligheten än lär oss något om den. Författaren kopplar också samman det moderna samhällets bildflöde med industriell kapitalism.

Postmoderna följare

Andra betydelsefulla författare och kritiker av den fotografiska bilden är Roland Barthes och John Berger. John Berger skrev exempelvis om ”On Photography” att alla framtida diskussioner om fotografins roll i det massmediala samhället måste relatera till denna bok. Deras skeptiska syn på fotografiet togs upp av postmoderna kritiker som Rosalind Krauss, Allan Sekula och Abigail Solomon-Godeau, vilka drev tänkandet ännu längre. Själva seendet kom att framstå som något suspekt där betraktaren riskerar att förvandlas till en voyeur och där bilder med sin oändliga förmåga till mångfaldigande aldrig kunde vara något annat än en fiktion. Det finns inga autentiska bilder utan bara bilder baserade på andra bilder.

Sontag och Sverige

”On Photography” kom i svensk översättning 1981 och fick även här stort genomslag. Susan Sontag besökte Stockholm 1968 då hon träffade delar av filmeliten, vilket ledde till att hon inbjöds att göra två filmer i Sverige och hon tillbringade månader i landet. Tyvärr gick hennes filmer inte hem varken hos publiken eller hos kritikerna. Hon publicerade även sina erfarenheter av sin vistelse i Sverige i artikeln ”A Letter from Sweden” i Ramparts Magazine 1969, där hon skrev om den lite hämmade, stela svensken. Under symposiet visas verket ”Notes From Underground” 2013 av Lisa Tan, som bland annat refererar till Sontags besök i Stockholm. Konstnären Lisa Tan medverkar i symposiet och berättar om sitt verk och sitt förhållande till den amerikanska författaren.

Föreläsare

David Campany är curator, skribent och konstnär, verksam vid University of Westminster i London. Susie Linfield är professor i journalistik vid New York University. Anna-Kaisa Rastenberger är professor, PhD, vid Bildkonstakademien, Konstuniversitetet i Helsingfors. Lisa Tan är konstnär inom video, fotografi och installation, verksam i Stockholm. 

Läs mer om föreläsarna

Program (på engelska)

13.00–13.15 Welcome address by Anna Tellgren, Curator of Photography and Research leader, Moderna Museet

13.15–14.00 Susie Linfield: Susan Sontag: Thinking For – and Against – Oneself
Over a long career of writing, Susan Sontag was, of course, wrong about many things. But being wrong – or right – is the least important aspect of her work. It is the method with which Sontag approached writing and thinking – her restlessness, her ability to change, her propensity to interrogate her own beliefs – that is most important. This ability to think against oneself is especially important, indeed crucial, at the present time, when we are faced with so many seemingly intractable political crises that resist our previous formulas.

14.00–14.45 Lisa Tan will introduce her film. Screening of Notes From Underground (2013)

14.45–15.15 Coffee

15.15–15.45 Anna-Kaisa Rastenberger: The Aesthetics of Silence
The lecture will focus on Susan Sontag’s early text The Aesthetics of Silence from 1967, which will be observed in connection to exhibition histories and politics of the “white cube”. The text will be read also in light of some critical observations of contemporary photography exhibiting practices. It will open another perspective to Sontag’s legacy along the more well-known texts as On Photography (1977) and Regarding the Pain of Others (2003).

15.45–16.30 David Campany: On Photography/On Photographs
David Campany will discuss Susan Sontag’s place in discussions and theories of the medium that are often split between considering photography en masse (as a set of social and artistic phenomena), and considering individual photographic images.

16.30–17.30 Panel Discussion with David Campany, Susie Linfield, Anna-Kaisa Rastenberger and Lisa Tan. Moderators: Rebecca Bengtsson, Department of Media Studies, Stockholm University and Henrik Andersson, Konstfack University of Arts, Crafts and Design in Stockholm.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent Förmedling

Mer om programmet