Group 2
Radar – Pq

Lygia Clark, Radar – Pq, 1960/1984 © Lygia Clark

Om konkret konst som lärande och psykiatri

Föreläsning med Oscar Svanelid

27.3 2018

Stockholm

Välkommen till en föreläsning som lyfter fram de brasilianska konstnärerna Lygia Pape och Lygia Clark som under 1960- och 1970-talet började använda konkret konst både som pedagogiskt verktyg och psykiatrisk behandlingsmetod.

Starka relationer mellan konst och liv

De konkreta konstnärerna sökte sig gärna bortom museet och gallerierna för att på gatan, i fabriken och i hemmet skapa starkare relationer mellan konst och liv. Den konkreta konsten användes både som pedagogiskt verktyg och som psykiatrisk behandlingsmetod.

Konstfilmer visas under föreläsningen

Under föreläsningen visas klipp från Papes konstfilmer, gjorda i dialog med den brasilianska filmrörelsen Cinema Novo, och Clarks terapimetod baserad på journaler presenteras. Oscar Svanelid delar också med sig av sin personliga erfarenhet av att ha gått igenom denna behandling tillsammans med psykiatrikern Gina Ferreira i Rio de Janeiro.

Oscar Svanelid forskar om brasiliansk konstruktiv konst

Oscar Svanelid är doktorand i konstvetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm. Hans avhandling undersöker omtolkningar av relationen mellan konst och liv inom brasiliansk konstruktiv konst med fokus på frågor om etik och poetik. Svanelid har tidigare presenterat sin forskning på internationella vetenskapliga konferenser och i antologier samt som konstskribent.

Se utställningen Concrete Matters med verk av Lygia Clark och Lygia Pape

Du kan se verk av Lygia Clark och Lygia Pape i grupputställningen Concrete Matters. Utställningen lyfter fram Latinamerikansk konkret och neokonkret konst från mitten av 1900-talet.

Läs om utställningen: Concrete Matters