Akryl på plywood. Untitled (from the Spatial Reliefs series

Hélio Oiticica, Sem título (de la serie Relevos espaciales) (Utan titel (från serien Reliefer i rummet)), 1959 rekonstruktion 1991 © César and Claudio Oiticica. Foto: Courtesy of Colección Patricia Phelps de Cisneros

Concrete Matters

24.2 2018 – 13.5 2018

Stockholm

Under några vitala decennier i mitten av 1900-talet utforskade konstnärer i de snabbt växande kosmopolitiska städerna Montevideo, Caracas, Buenos Aires, São Paulo och Rio de Janeiro den konkreta konsten. Utställningen lyfter fram denna period då konkretismens – och därmed också konstens gränser undersöktes.

I utställningen Concrete Matters presenteras även den framväxande brasilianska neokonkreta rörelsen vilken vid slutet av 1950-talet ifrågasatte idén om konstverket som ett statiskt objekt. Se verk av bland andra Lygia Clark, Lygia Pape och Helió Oiticica.

Den föreställande konsten förkastades

I mitten av 1940-talet formades fraktioner i Argentina som omtolkade och utvecklade den europeiska konkreta konsten grundad av den holländska konstnären Theo van Doesburg i Paris 1930. Konstnärerna ansåg att den avbildande, föreställande konsten tenderade att ”kväva människans fattningsförmåga” och ”distrahera henne från hennes egen kapacitet”.

De konkreta konstnärerna förkastade illusionen som konstnärer genom århundranden använt för att skapa ett tredimensionellt bildrum på dukens tvådimensionella yta. De förespråkade att människan skulle omges av verkliga ting, inte av illusioner. Den konkreta konsten var för dem vägen att gå eftersom den ”sätter människan i direkt relation till föremålen och inte till berättelser om föremålen.”

Visuella likheter – olika syften

Under de kommande decennierna tolkades och omtolkades konkretismen av konstnärer i Argentina, Brasilien, Uruguay och Venezuela. Trots verkens visuella likheter finns en uppsjö av bitvis motstridiga syften och tankemodeller bakom konstnärernas intressen.

Under de drygt fyra decennier som utställningen spänner över bildades, splittrades och ombildades åtskilliga konstnärliga fraktioner. Likt det tidiga nittonhundratalets avantgardistiska rörelser formulerade även dessa grupper sina emellanåt utopiska visioner i texter och manifest vilka spreds via flygblad och egenutgivna magasin eller publicerades i dagstidningar.

Concrete Matters presenterar ett sjuttiotal verk från 1930- till 1970-talet från Argentina, Brasilien, Uruguay och Venezuela och utgår från samlingen Colección Patricia Phelps de Cisneros.

Curator: Matilda Olof-Ors

Gratis audioguide

Ladda ner utställningens audioguide ”Moderna Museet audioguide” i App Store och Google Play. Audioguiden finns som gratis mobilapplikation (app) för visning i egen takt. Genom audioguiden får du veta mer om utställningen Concrete Matters och museets rika samling. Audioguiden finns på svenska och engelska och appen kostar ingenting. Du laddar ner audioguiden till din egen telefon och behöver hörlurar för att använda appen.

Moderna Museet Audioguide på App Store
Moderna Museet Audioguide på Google play

Lärarhandledning

Ladda ner lärarhandeldning till utställningen: Concrete Matters (pdf)

Lärarhandledningen riktar sig i första hand till lärare på högstadiet och gymnasiet och formuleras med grundskolans och gymnasieskolans läroplaner och kursplaner i åtanke. Det är ett inspirationsmaterial till utställningen och är utformade som stöd inför ett besök på museet, men kan också användas för att arbeta vidare med utställningen efter museibesöket. Tanken är att ge en grundläggande förståelse för den aktuella utställningen samt ge förslag på övningar och diskussionsfrågor.

Mer information om besök för skolan: Skola

Utställningen visas på plan 4

Karta över Moderna Museet

Bilder

Casulo No. 2 (Kokong nr 2)
Lygia Clark, Casulo No. 2 (Kokong nr 2), 1959 © Lygia Clark
Marco recortado N° 2 (Oregelbunden ram nr 2)
Juan Melé, Marco recortado N° 2 (Oregelbunden ram nr 2), 1946 © Juan Melé
Cuadrilongo amarillo (Gul kvadrilong)
Rhod Rothfuss, Cuadrilongo amarillo (Gul kvadrilong), 1955 © Rhod Rothfuss
Objeto ativo (cubo vermelho/branco) (Aktivt objekt (röd och vit kub))
Willys de Castro, Objeto ativo (cubo vermelho/branco) (Aktivt objekt (röd och vit kub)), 1962 © Willys de Castro

Mer om utställningen