Marianne och Hugo filmar.

Marianne Schmidt och Hugo Karlsson filmar. Foto: Lotte Nilsson Välimaa

Out by art

Filmvisning och diskussion

20.4 2018

Stockholm

Se nyproducerade konstfilmer och en dokumentärfilm som utforskar vad det kan innebära att vara konstnär utanför normen. Dokumentärfilmen följer fem konstnärer, alla verksamma vid olika nordiska ateljéer för personer med funktionsvariationer, i deras arbete med konstfilm. Under kvällen visas konstfilmerna, dokumentärfilmen och det blir samtal med de medverkande. Moderator: Minna Haveri.

Samtal, konst- och dokumentärfilm

Se premiären av nyproducerade konstfilmer av Aleksi Pietikäinen, Birkir Sigurðsson, David Viborg Jensen, Hugo Karlsson och Niko Liikanen och en dokumentärfilm av Marianne Schmidt. Filmskaparna kommer från fyra nordiska länder och är verksamma vid olika ateljéer för personer med funktionsvariationer. Efter filmvisningen följer ett samtal om vad det kan innebära att vara konstnär utanför normen.

Utan tidigare erfarenhet av filmskapande har kameran blivit konstnärernas redskap för nya sätt att se och kommunicera. Konstnärliga och personliga processer möts i filmerna som öppnar upp för diskussioner kring frågor om vad som är utanförskap och innanförskap, Outsider Art och konstnärskap.

”Vi är inte alltid som alla andra, men vi är alla individer, med olika styrkor och svagheter, likheter och olikheter. Precis som alla andra.” Hugo Karlsson och Marianne Schmidt

Medverkande konstnärer

Aleksi Pietikäinen, Kaarisilta (Finland)
Birkir Sigurðsson, List án landamæra (Island)
David Viborg Jensen, GAIA (Danmark)
Hugo Karlsson, Inuti (Sverige)
Marianne Schmidt, dokumentärfilmare, Inuti (Sverige)
Niko Liikanen, Kettuki (Finland)

Moderator: Minna Haveri

Minna Haveri (Finland) är forskare och konstpedagog. Hon tog sin doktorsexamen på Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur 2010. I avhandlingen ”Nykykansantaide” om samtida folkkonst undersökte hon olika fenomen i finsk samtida folklig bildkonst (så kallad ITE-konst) och de betydelser som förknippas med dem. Hon är viceordförande i Kettuki, en finsk förening och ett nationellt nätverk som stödjer konst gjord av människor med funktionsvariationer. Hon har ett stort intresse för marginaliserad konst och för social rättvisa inom konstpedagogikens område.

Seminarium fredag 9 mars på Bio Rio föregår filmvisningen

Filmvisningarna på Moderna Museet föregås av ett seminarium under Tempo Dokumentärfestival 9 mars 2018, kl 14–15, på Bio Rio i Stockholm. Medverkande: konstnärerna Hugo Karlsson och Marianne Schmidt, projektledare Sven Blume och Lotte Nilsson-Välimaa och intendent Catrin Lundqvist, Moderna Museet.

Out by Art

Out by Art är ett projekt som pågår mellan september 2017 och april 2018. Alla konstnärer är knutna till ateljéer som är medlemmar i nätverket Nordic Outsider Art (NOA). NOA startade 2015 och har idag fem medlemsorganisationer i fyra länder. Syftet med en plattform som NOA är att stärka förbindelserna mellan olika aktörer inom Outsider Art i Norden. Genom att söka nya sätt att arbeta, vill NOA göra skillnad i såväl den individuella konstnärliga utvecklingen, som utvecklingen för nordisk Outsider Art.

Projektledare: Sven Blume
Projektkoordinator: Lotte Nilsson-Välimaa
Projektsamarbetare: Marianne Schmidt

Kontakt: Catrin Lundqvist, intendent Förmedling