Group 2

Meris Angioletti, Studio Series: I describe the way and meanwhile I am proceeding along it, 2009 Variable dimension. Video projection b/w, 5’50”, stage light, green gelatine. © Courtesy the artist and Schleicher/Lange

Studion: While we are asleep here

Stockholm

Projektet While we are asleep here (…) är inspirerat av Hilma af Klint och hur hon representeras av den italienska konstnären Meris Angioletti. Enligt Angioletti består af Klints konstnärliga process av en omvandling av andliga och övernaturliga röster till konst. Detta återspeglas i Angiolettis undersökning av verkliga och virtuella rum genom inre rekonstruktioner av bild och berättande.

While we are asleep here, we are awake somewhere else, and thus every man is two men

STOCKHOLM 26 APRIL – 25 AUGUSTI 2013

Projektet presenterar också nya verk av den svenska konstnären Henning Lundkvist, som manipulerar en samling ljudeffekter, Collection of Sound Effects, från ett arkiv för film-, radio- och teveproduktioner, samt analyserar en samling myter, Collection of Myths (High and Low, Real and Possible). Som gemensamt fokus har Lundkvist, Angioletti och af Klint det deltagande som är resultat av ett kreativt engagemang. Med utgångspunkt i Morgan Quaintances argument för kreativ medverkan som ett slags deltagande syftar While we are asleep here (…) att bygga en flexibel struktur där olika ingångar tillåter och främjar publikens engagemang.

While we are asleep here (…) bygger på tre parallella och sammankopplade moment: ett projekt på Moderna Museet som presenterar verk av Meris Angioletti och Henning Lundkvist; visningar av filmen Snow White (2000) av João César Monteiro på Filmhuset; och en publikation formgiven av Ziga Testen med bidrag från Meris Angioletti, Tom Cheetham, Raimundas Malasauskas, Morgan Quaintance, Jean-Paul Sartre, samt ett nytt verk av Sanna Marander & Niklas Tafra.

While we are asleep here, we are awake somewhere else, and thus every man is two men är João Laias slutprojekt inom ramen för CuratorLab / Konstfack University College of Arts, Crafts and Design i Stockholm, och har möjliggjorts genom ett samarbete med det pedagogiska projektet Museum Museum och Filmhuset/Svenska Filminstitutet, och med stöd av CuratorLab / Konstfack, Italienska Kulturinstitutet, Instituto Camões, Stockholms Universitet och Högskolan Dalarna.