Museet är tillfälligt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset. Vi håller stängt tills vidare. Läs mer om stängningen och biljettåterköp

Meris Angioletti, Studio Series: I describe the way and meanwhile I am proceeding along it, 2009 Variable dimension. Video projection b/w, 5’50”, stage light, green gelatine. © Courtesy the artist and Schleicher/Lange

Studion: While we are asleep here

26.4 2013 – 25.8 2013

Stockholm

Projektet While we are asleep here (…) är inspirerat av Hilma af Klint och hur hon representeras av den italienska konstnären Meris Angioletti. Enligt Angioletti består af Klints konstnärliga process av en omvandling av andliga och övernaturliga röster till konst. Detta återspeglas i Angiolettis undersökning av verkliga och virtuella rum genom inre rekonstruktioner av bild och berättande.

While we are asleep here, we are awake somewhere else, and thus every man is two men

Projektet presenterar också nya verk av den svenska konstnären Henning Lundkvist, som manipulerar en samling ljudeffekter, Collection of Sound Effects, från ett arkiv för film-, radio- och teveproduktioner, samt analyserar en samling myter, Collection of Myths (High and Low, Real and Possible). Som gemensamt fokus har Lundkvist, Angioletti och af Klint det deltagande som är resultat av ett kreativt engagemang. Med utgångspunkt i Morgan Quaintances argument för kreativ medverkan som ett slags deltagande syftar While we are asleep here (…) att bygga en flexibel struktur där olika ingångar tillåter och främjar publikens engagemang.

While we are asleep here (…) bygger på tre parallella och sammankopplade moment: ett projekt på Moderna Museet som presenterar verk av Meris Angioletti och Henning Lundkvist; visningar av filmen Snow White (2000) av João César Monteiro på Filmhuset; och en publikation formgiven av Ziga Testen med bidrag från Meris Angioletti, Tom Cheetham, Raimundas Malasauskas, Morgan Quaintance, Jean-Paul Sartre, samt ett nytt verk av Sanna Marander & Niklas Tafra.