Group 2

Toyen, Ur 'Débris de Reve', 1967 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet © Toyen / Bildupphovsrätt 2018

Surrealismen ur ett queer­perspektiv: Toyen

31.7 2018

Stockholm

Välkommen till ett samtal mellan curatorerna Ladislav Zikmund-Lender och Rado Istok om Toyen, en av grundarna till en surrealistisk grupp i Tjeckoslovakien. Med sina djupt queera och erotiska verk framträder Toyen som en nyckelfigur i samtida undersökningar av den surrealistiska rörelsen. Samtalet modereras av Carlota Mir.

Vem var Toyen?

Toyen föddes i Prag 1902 som Marie Čermínová. Under 1920-talet tog hon sig det könsneutrala konstnärsnamnet ”Toyen” som refererar till franskans citoyen (medborgare). I mellankrigstiden deltog hon i den surrealistiska rörelsens aktiviteter och internationella utställningar i såväl Prag som Paris dit hon också flyttade efter andra världskrigets slut. Trots sin relevans har Toyen varit relativt marginaliserad i den konsthistoriska kanonskrivningen.

Toyens djupt queera och erotiska verk, hennes androgyna persona och hennes förkastande av könsskillnader gör henne till en nyckelfigur i samtida undersökningar av den surrealistiska rörelsen. Hennes sätt att behandla sexualitet och det undermedvetna antyder en annan slags surrealism som motstår det heteronormativa. Genom att betrakta Toyens verk genom en samtida lins tydliggörs hur det queera har uteslutits från konventionell konsthistorieskrivning. Detta understryker behovet av att återerövra begreppet idag, inom ramen för, och bortom, de diskurser som genereras under Pride.