Anna Lundh, performance-föreläsning, Bonniers Konsthall, Stockholm, 2017

Towards Disorder / Visions of the Now

Performance med Anna Lundh i samband med Mud Muses

15.11 2019

Stockholm

Vid två exklusiva tillfällen kan du ta del av konstnären Anna Lundhs performance-föreläsning: en dialog mellan dåtid och nutid som berör visuell syntes, hamburgare, auditorisk illusion, moln, fantomord, virtuella sociala ekologier, FM-frekvenser, fingertoppar, känslor och våfflor. Bland annat. Performance-föreläsningen ingår i ”Mud Muses” och har skapats särskilt för utställningen.

Vad ligger i ”och”et i ”Konst och Teknologi” idag?

En mångfald av röster krävs för att synliggöra teknologins roll i förhållande till våra livsvillkor och värderingar, samt för att föreslå nya berättelser och visioner. Performance-föreläsningen har sin utgångspunkt i Anna Lundhs projekt ”Visions of the Now”, en festival och kongress som ägde rum i Stockholm 2013; i sin tur en omtagning av ”Visioner av Nuet”, en festival som hölls redan 1966, och vars syfte var att behandla teknologins inverkan på människa, samhälle, miljö och konstnärligt skapande. Lundhs uppdaterade version samlade internationella konstnärer, musiker, teoretiker och forskare som genom föreläsningar, paneldiskussioner, konstinstallationer samt performances undersökte denna tematik på nytt, nära ett halvt sekel senare. Vad ligger i ”och”et i ”Konst och Teknologi” idag? Och vad händer när dåtidens visioner om framtiden dubbelexponeras ovanpå nuet?

Lundh behandlar historien bakom Experiments in Art and Technology

Anna Lundhs performance-föreläsningar i ”Mud Muses” vidareutvecklar detta material och görs som en del av hennes konstnärliga forskningsprojekt, vilket bland annat behandlar historien bakom den inflytelserika organisationen Experiments in Art and Technology (E.A.T.), som Robert Rauschenberg var med och grundade.

Performance-föreläsningarna berör ämnen såsom visuell syntes, hamburgare, auditorisk illusion, moln, fantomord, desorientering, data, apparatur, immateriella material, röstsimulering, alternativ artificiell intelligens, syntetiska ansikten, mediering, satellitkommunikation, cybertyper, fåglar, neuroplasticitet, magnetiska stormar, nuets kroppar, virtuella sociala ekologier, FM-frekvenser, fingertoppar, känslor och våfflor.

Undersökande av vårt förhållande till teknologi

Anna Lundh är doktorand på Konstfack och Kungliga Tekniska Högskolan där hon arbetar med en större undersökning av vårt förhållande till teknologi genom att reaktivera och omarbeta historiska företeelser och visioner.

Lundhs projekt ”Visions of the Now” har även resulterat i en omfattande publikation (Sternberg Press, 2017), som dokumenterar och fördjupar de ämnen som aktiverades genom detta konstnärliga experiment.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent