Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Gonda

Ursula Mayer, Gonda, 2012

Ursula Mayer och Patricia MacCormack

Program i anslutning till The New Human

21.10 2016

Stockholm

Ursula Mayer, en av de medverkande konstnärerna i The New Human, berättar om sitt arbete med den nyproducerade filmen Atom Spirit (2016) och några av sina tidigare verk: Gonda (2012), Medea (2013) och Cinesexual (2013). Patricia MacCormack, professor i filosofi vid Cambridge University, England, håller presentationen Konstens omänsklighet: bortom varelse(r), följt av ett samtal mellan Ursula Mayer, Patricia MacCormack och Joa Ljungberg, curator för The New Human.
Patricia MacCormack

Patricia MacCormack är professor i filosofi vid Anglia Ruskin University, Cambridge och författare till boken Posthuman Ethics: Embodiment and Cultural Theory (pdf). Hennes publikationer rör sig inom det kontinentalfilosofiska området med fokus på bland andra Deleuze, Guattari, Irigary, Kristeva, Blanchot och Ranciere. Feminism, queerteori, posthumanistisk teori, skräckfilm, djurrätt/abolitionism, ”cinesexualitet” och etik är områden som står i fokus för hennes intresse. MacCormack har myntat begreppet ”cinesexuality” som försöker förklara varför människor tycks känna en så intensiv attraktion till film.

Om föreläsningen: Konstens omänsklighet: bortom varelse(r)

Konsten låter människan förlösas från antropocen till att bli något som inte är människa. Utan att göra en fetisch av Den Andre men istället erkänna att vi måste förvandlas till något helt annorlunda för att krossa den härskande androcentriska ideologin tar oss konsten bortom genus, bortom subjektivitet, bortom varelse. Och ändå öppnar sig konsten i en jordnära, kroppslig, extatisk verklighet.

Ursula Mayer
Ursula Mayer Foto: Pete Moss

Ursula Mayer, är aktuell med den nyproducerade filmen Atom Spirit som ingår i utställningen The New Human. Hon är född i Österrike men bor och arbetar idag i London, England samt i Trinidad och Tobago. I hennes senaste filmer befinner sig språk, kön, organismer och hela miljöer i ett slags uppluckringsprocess. Olika ämnen tycks mötas och bilda nya föreningar, och mänskligheten verkar balansera på randen till att antingen försvinna eller anta en ny skepnad.

Atom Spirit (2016)

Den nyproducerade 16 mm-filmen Atom Spirit behandlar det intensifierade samspelet mellan natur och avancerad teknik under antropocen. Filmen utspelar sig i Trinidad och Tobago, i en paradisisk miljön där lust, ekologi och queerhet tillåts mötas. Huvudpersonen, en evolutionsgenetiker, spelas av Valentijn de Hingh. Ställd inför hotet om en nära förestående massutrotning samlar hon DNA från alla kända livsformer för att skapa en kryogeniskt nedfrusen ark. Vi får följa henne genom frodig regnskog med undanskymda laguner, till föråldrade laboratorier och illegala, underjordiska HBTQ-kretsar. Atom Spirit är en film som utmanar vårt förhållande till miljön, till icke-mänskliga djur och till varandra. Vetenskapliga system bryts ned för att istället ge plats till queera ekologier och nya sätt att existera i tillvaron.

Gonda ( 2012)

Filmen tar sin utgångspunkt i det tämligen okända dramat Ideal från 1934, skrivet av den rysk-amerikanska författaren och tänkaren Ayn Rand (1905-1982). Rand inspirerade ledare som Margaret Thatcher och Ronald Reagan och mycket av hennes tankegods återfinns i dagens globaliserade kapitalism. Det är ett system som präglas av återkommande finanskriser och som kan tillskrivas en katastrofal miljöpåverkan – men som samtidigt är en sorts grundval för vår existens.

Medea (2013)

Ursula Mayers film Medea tar sin utgångspunkt i Pier Paolo Pasolinis Medea från 1969. Den arkaiska legenden Medea kontrasterar två skilda världar som inte längre är kompatibla. Medeas gamla arkaiska värld och Jasons rationella värld. Pasolini iscensätter Medea som en kritik av det västerländska konsumtionssamhället. I sin version av Medea tar Ursula Mayer Medea in i nutiden bland annat genom att låta den samtida queer-ikonen JD Samson spela Medea.  De filmade scenerna avbryts upprepade gånger av korta inklippta dokumentära skildringar av aktuella oroshärdar i den arabiska regionen. På så vis relaterar det autentiska till det som är fiktion.

TIPS! 22–23 oktober visas Gonda och Medea i Biografen resepktive Auditoriet, plan 2.

Film av Ursula Mayer