Installationsbild

Installationsbild från utställningen Gunilla Palmstierna-Weiss: Tecknade scener 1964–1984, 2019 Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet Bildupphovsrätt 2019

Utställningsformen som reflektion

En föreläsning med Cecilia Widenheim

3.9 2019

Stockholm

Välkommen till en föreläsning med Cecilia Widenheim, chef på Tensta konsthall och tidigare intendent på Moderna Museet, som utgår från den aktuella utställningen ”Gunilla Palmstierna-Weiss: Tecknade scener 1964–1984”.

Med utgångspunkt i Gunilla Palmstierna-Weiss konstnärskap och praktik och sina egna erfarenheter av att arbeta med kvinnliga konstnärskap föreläser Cecilia Widenheim om utställningsformen som katalysator för diskussion, reflektion och kunskapsproduktion.

Cecilia Widenheim är konstvetare och arbetade som intendent på Moderna Museet under perioden 1997–2012. Hon har varit chef för Iaspis (Konstnärsnämndens internationella program), för Malmö Konstmuseum, och sedan årsskiftet 2018/2019 leder hon verksamheten på Tensta konsthall.

Gunilla Palmstierna-Weiss, född 1928, har verkat i skärningspunkten mellan scenografi och bildkonst, i nära kontakt med en internationell scen av intellektuellt och politiskt engagerade kulturarbetare. Se utställningen Gunilla Palmstierna-Weiss: Tecknade scener 1964–1984 som pågår till och med 29 september 2019.