Sven X-et Erixson, Målarens hus, 1942 Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet

Rosa segel

Svensk modernism i Moderna Museets samling

17.6 2023 – 1.1 2025

Stockholm

Öppnar om 133 dagar

Upptäck några av de många berättelser och skilda uttryck som existerade parallellt i det som kommit att beskrivas som den svenska modernismen. Här möter besökaren konstverk ur Moderna Museets rika samling från början av förra seklet 1900 till ca 1940.

Tidens stora samhällsförändringar, världskrig och influenser från europeiska storstäder som Paris och Berlin, ger avtryck i konsten under 1900-talets första hälft: i avbildningen av landskap med nya industriella inslag, de snabbt växande städerna och ytterområdenas miljöer, de intima skildringarna av vardagens liv, och gestaltningar av känslor. Samtidigt vänder också flera konstnärer blicken mot inre världar och fantasi samt till motiv som vittnar om en längtan efter en svunnen tid.

Utställningen inkluderar verk av konstnärer som Anna Casparsson, Siri Derkert, Sven X-et Erixson, Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Bror Hjort, Hilding Linnqvist och Vera Nilsson.