Installationsvy Fantasma, Moderna Museet

Adrián Villar Rojas, Los teatros de Saturno III. From the series Fantasma (Ghost), 2014 Installation view Fantasma, Moderna Museet, 2015 © Adrián Villar Rojas. Courtesy the artist; kurimanzutto, Mexico City; Marian Goodman Gallery, London, Paris and New York. Foto: Jörg Baumann

Adrián Villar Rojas

Fantasma

25.4 2015 – 25.10 2015

Stockholm

Moderna Museet presenterar för första gången den argentinske konstnären Adrián Villar Rojas i Norden. Villar Rojas jämför sin egen praktik med ett virus, som lever i och av konstvärlden. Hans verk är sällan uttalat politiska, men har en ideologisk sprängkraft utifrån hur de produceras och samtidigt faller vid sidan av en gängse ekonomi. Tiden som den katalysator vilken all materia reagerar på är central för hela Villar Rojas arbetssätt. Hans verk i organiska material har alla ett radikalt avslut – som i dramatiken eller livet självt – de gror, förändras och faller sönder.

Bilder

Adrián Villar Rojas
Los teatros de Saturno (The theaters of Saturn), 2014 (detalj), 2014
© Adrián Villar Rojas, kurimanzutto, Mexico City.
Courtesy the artist and kurimanzutto, Mexico City; Marian Goodman Gallery, London, Paris and New York. Foto: Michel Zabé
Adrián Villar Rojas
Installationsvy Fantasma, Moderna Museet 2015
© Adrián Villar Rojas. Courtesy the artist; kurimanzutto, Mexico City; Marian Goodman Gallery, London, Paris and New York. Foto: Jörg Baumann
Adrián Villar Rojas
Los teatros de Saturno (The theaters of Saturn), 2014 (detalj), 2014
© Adrián Villar Rojas, kurimanzutto, Mexico City.
Courtesy the artist and kurimanzutto, Mexico City; Marian Goodman Gallery, London, Paris and New York. Foto: Michel Zabé
Installationsvy Fantasma, Moderna Museet
Adrián Villar Rojas, Installationsvy Fantasma, Moderna Museet, 2015 © Adrián Villar Rojas. Courtesy the artist; kurimanzutto, Mexico City; Marian Goodman Gallery, London, Paris and New York. Foto: Jörg Baumann

Mer om utställningen