Ann-Sofi Sidén, 3 MPH (Horse to Rocket), 2002–2003 © Ann-Sofi Sidén

Ann-Sofi Sidén

In between the best of worlds

20.11 2004 – 20.3 2005

Stockholm

Ann-Sofi Sidén, född 1962, är sedan länge en mycket uppskattad konstnär på den internationella konstscenen. De senaste åren har hon haft stora separatutställningar i London, Paris och i Wien. När Moderna Museet nu visar några av hennes viktigaste verk blir det den största presentationen som hittills gjorts av hennes konstnärskap.

Med frågor om sårbarhet, kontroll, våld och övervakning nystar Ann-Sofi Sidén bland trådarna i det mänskliga psykets historia. Hon blandar journalistik, spelfilm och vetenskapliga undersökningar som tar form i skulpturala installationer eller rumsskapande videoverk. Ofta dominerar känslan av att befinna sig inom ett system – politiskt, ekonomiskt eller socialt – eller av att befinna sig mellan olika system.

Utställningen innehåller fem större installationer av konstnären, en serie nyckelverk från 1990 och fram till idag, varav 3 MPH och QM Museum visas för första gången för den svenska publiken. 

I verket Who Told the Chambermaid? (1998) har hotellstäderskan tagit över den visuella kontrollen av ett hotell genom 17 övervakningskameror. De tysta, rytmiskt pulserande bildväxlingarna drar in betraktaren i de hyrda rummen, från källaren till taknocken. I sina kalejdoskopiska verk speglar Ann-Sofi Sidén en plats eller ett tillstånd genom olika karaktärer – funna, lånade, verkliga eller påhittade – som hon själv, och i vissa fall även betraktaren, kan gestalta.

1994 deltog Ann-Sofi Sidén i ett konstprojekt i ett hus på 53 W 9th Street i New York. Här hade den amerikanska psykiatrikern Alice E Fabian under många år levt helt ensam. Mötet med lämningarna efter henne har präglat flera av Ann-Sofi Sidéns arbeten, inte minst It’s by Confining One’s Neighbor that One is Convinced of One’s Own Sanity (1995; fritt översatt: genom att definiera sin granne blir man övertygad om sin egen mentala hälsa). Här framträder såväl de inre som de rent fysiska villkoren i den kvinnliga psykiatrikerns isolerade värld.

Annonser för psykofarmaka hämtade ur Alice E Fabian´s samling av amerikanska psykiatritidskrifter utgör stommen i installationen Would a Course of Deprol Have Saved van Gogh’s Ear? (1996). Här använder Ann-Sofi Sidén upprepningen som metod och åskådliggör hur läkemedelsindustrin säljer sin vara genom att frammana ett system i kris. Gränszonerna mellan vetenskap, samhälle och människans inre står i fokus.

Med figuren Queen of Mud , även kallad QM, har Ann-Sofi Sidén sedan 1988 skapat en serie berättelser där huvudpersonen är en stum varelse av kvinnligt kön insmord i lera. Liksom i sagans värld dyker QM upp på tänkbara och otänkbara platser i tid och rum, en frånstötande och vild lerdrottning som uppenbarar samhällets undermedvetna. ”Hon har förmågan att flyta in i människors drömmar” berättar en vetenskapsman med torr stämma i en av ”dokumentärerna” som ingår i QM Museum – ett gigantiskt digitalt arkiv som skapats för Moderna Museet. I filmen QM, I Think I Call her QM, vilken nu ingår i QM Museum, möter Queen of Mud en psykiatriker som en morgon vaknar och finner QM under sin säng.

Ann-Sofi Sidén ringar in sociala beteenden och fenomen som exotisering och uteslutningsmekanismer, vilka präglat vår västerländska historia. Ett av hennes senaste verk – 3 MPH (three miles per hour) från 2003 – är filmad under en 25 dagar lång hästritt som konstnären gjorde i Texas och visas just nu i museets samlingar. Ritten börjar i San Antonio och slutar i ground control, NASA:s rymdforskningscenter i Houston. Den 35 minuter långa filmen i panoramaformat rör sig utmed synliga och osynliga gränser, och skär igenom en ström av sociala och kulturella skikt i dagens Texas.

Katalog

En rikt illustrerad katalog på ca 200 sidor produceras i samarbete med Steidl Verlag (Göttingen). Boken innehåller essäer av Kathryn Kanjo (ArtPace, San Antonio) och Cecilia Widenheim samt ett samtal mellan Ann-Sofi Sidén och Robert Fleck, direktör för Deichtorhallen i Hamburg.

Intendent: Cecilia Widenheim

Bilder

Ann-Sofi Sidén, 3 MPH (Horse to Rocket), 2002–2003 © Ann-Sofi Sidén

Mer om utställningen