Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Jens Assur, Ur serien This is My Time, This is My Life, 2003-2006 © Jens Assur

Den 1:a på Moderna: Jens Assur

This is My Time, This is My Life

1.9 2006 – 8.10 2006

Stockholm

Att dokumentera sin tid, sitt liv, sina vänner och sin stad har i alla tider fascinerat fotografer och det är kanske det fotografiska mediets absolut mest förekommande motiv. I projektet This is My Time, This is My Life får besökarna möta Jens Assur och hans bild av dagens unga Stockholm.

This is My Time, This is My Life är Assurs senaste projekt som han arbetat med sedan 2003. Idén att fotografera unga människor i Stockholm, fick han då han upplevde att en stor utställning om Stockholm han besökte, gav en grå och dystert stereotyp bild av hans hemstad som han inte kände igen. Min stad har nerv, puls och är full av möjligheter, säger Jens Assur.

Jens Assur menar är att dagens stockholmare mellan 20 och 35 år som lever ett urbant och aktivt liv, har mer gemensamt med unga människor i storstäder som New York, Paris, London, Istanbul och Tokyo, än med äldre generationer i Stockholm eller med unga människor på den svenska landsbygden. Människorna på bilderna är medvetna om sig själva och vad de konsumerar.

Det som skiljer Jens Assurs bilder från andra bilder av Stockholm är att han kommer nära och har tillträde till alla de miljöer som ingår i denna internationella livsstil. Assurs val av polaroidtekniken är mycket medveten. Bilden kan inte manipuleras, förskönas eller förändras på något sätt. Tekniken medger det inte och negativet förstörs i samband med framkallningen. Styrkan ligger i porträtten som har en påtaglig närhet och fräckhet.

Jens Assur kallar sig själv för bildjournalist. Från 1990 till 1997 var han anställd på Expressen och publicerade där flera uppmärksammade bildreportage. Hans första bok Och himlen där ovan/Under the Shifting Skies kom ut 2000 i två volymer (bilder från Sverige i svartvitt och från världen i färg) och sammanfattade hans många resor till bland annat krigshärdarna i Jugoslavien, Somalia och Rwanda. Sedan slutet på 1990-talet arbetar han i huvudsak med egna projekt, men också med uppdrag för dagstidningar och magasin.