Museet är tillfälligt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset. Vi håller stängt tills vidare. Läs mer om stängningen och biljettåterköp

Josiah McElheny, Alpkatedralen och Stadskronan, 2007 Courtesy Donald Young Gallery, Chicago; Andrea Rosen Gallery, New York. Installation commissioned by the Museum of Modern Art, New York.

Den 1:a på Moderna: Josiah McElheny

Alpkatedralen och Stadskronan

1.12 2007 – 13.4 2008

Stockholm

Josiah McElhenys konst kan ses som en mångskiktad dialog med konsthistorien, ofta med utgångspunkt i en nyfikenhet och fascination över spelet mellan modernismen och moderniteten. Hans kunskap och skicklighet i glasblåsandets konst och teknik har lett in honom på undersökningar av fenomen som spegling, transparens och opacitet.

McElheny förför betraktarens blick med sina föremål samtidigt som han får henne eller honom att undersöka spelet mellan utseende och yta och deras förhållande till verkligheten, sanningen och föreställningsförmågan.

Josiah McElhenys skulpturala installation Alpkatedralen och Stadskronan står likt en arkitekturmodell på en bordsliknande träsockel, varifrån två glasobjekt reser sig som torn. Ljuset nedifrån och uppifrån, från ett nedsänkt tak, antyder att installationen utgör en egen värld. Dess genomskinliga glasbyggnader är belysta med olika färger i en växlande ordning som ger en upplevelse liknande den i sagan. Ljuset tvingar ögat och hjärnan att försöka relatera de föränderliga synintrycken till den roll som ljuset spelar i upplevelsen av världen och till glasets olika egenskaper som kan variera från transparent och osynligt till dunkelt och ogenomskinligt.

Curator: Iris Müller-Westermann

Bilder

Josiah McElheny, Alpkatedralen och Stadskronan, 2007 Courtesy Donald Young Gallery, Chicago; Andrea Rosen Gallery, New York. Installation commissioned by the Museum of Modern Art, New York.
Josiah McElheny, Alpkatedralen och Stadskronan, 2007 Courtesy Donald Young Gallery, Chicago; Andrea Rosen Gallery, New York. Installation commissioned by the Museum of Modern Art, New York.

Mer om utställningen