Programserie: Postmodernt

Programserien Postmodernt ger en ny bild av 80-talets konstscen. Programserien görs i anslutning till utställningen Eva Löfdahl. Fri entré.

12 FEBRUARI, 26 FEBRUARI, 2 MARS och 12 MARS 2011

Lördag 12 februari kl 15-17

Från Kris till Hype: 80-talet, vad hände sedan?

Plats: Auditoriet

Postmodernismen öppnade för ett nytt tänkande kring det skrivna ordet i relation till bildkonsten under 1980-talet. Gränsdragningen mellan fin- och populärkulturen blev hårfin. Det som var radikalt då är idag mainstream.

Samtal

Sara Arrhenius, konsthallschef på Bonniers Konsthall;
David Castenfors, chefredaktör för Artlover;
Viggo Cavling, chefredaktör för Resumé;
Susanna Slöör, ständig sekreterare på Konstakademien, grundare av Omkonst;
Sven-Olov Wallenstein, professor i filosofi vid Södertörns högskola.

Moderator: John Peter Nilsson, intendent Moderna Museet.

Lördag 12 februari kl 17-20

Tryckt omkring 1980-talet

Plats: Visningmagasinet

En utställning med konstrelaterade svenska tidskrifter och fanzines från sent 70-tal till tidigt 90-tal. Betalbar & efterhäng

Curators: Daniel Birnbaum, museichef på Moderna Museet;

John Peter Nilsson, intendent på Moderna Museet.

PROGRAM 12 FEBRUARI
15-16.30 Panelsamtal.
16.30 Performance av Bigert & Bergström som återskapar sin legendariska Flashlight Bar från 1992. Baren används sedan för efterhäng.
17-20 Vernissage i Visningsmagasinet av ”Tryckt omkring 80-talet”. En utställning av konstrelaterade tidiskrifter runt 1980-talet. Häfta ihop ditt egna nummer av Material nr.3 med omslag av Max Book och insert av Dan Wolgers, återskapat för utställningen. Nytyck av Vilda Västern och konst av Williams Burroughs i edition av Radium. Med mera, med mera…
17-20 Open DJ i Auditoriet

Lördag 26 februari kl 15

Nya språk i konsten: 80-talets filosofier

Plats: Auditoriet

Filosofi och teori fick stort inflytande både på konstskapandet och på tolkningarna av bildkonsten under 1980-talet. Jean Baudrillard, Judith Butler, Jacques Derrida, Michel Foucault, Fredric Jameson, Julia Kristeva, Jacques Lacan, Jean-Francois Lyotard m fl blev självklara referenser i diskussionen. På konstskolorna märktes en övergång från att undervisa tekniska färdigheter till idébaserade kunskaper. Idag är det svårt att särskilja teori från praktik.

Samtal

Sara Danius, profesor i estetik vid Södertörns Högskola; Lars O Ericsson, filosof, konstskribent; Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria vid Konsthögskolan i Malmö; Cecilia Sjöholm, professor i estetik vid Södertörns högskola; Kim West, redaktör för Site och Oei.

Moderator: Daniel Birnbaum, museichef på Moderna Museet.

Eftersits

Deconstructed Piano Music: Pianobar med konsertpianisten och tonsättaren Eva Sidén som bl a spelar musik av Sidén, Schnittke, Pärt, Glass, Murail och Reich.

I samarbete med Södertörn Högskola och Svenska Konstkritikersamfundet.

Onsdag 2 mars kl 18

PYRAMIDERNA, ett samtal om postmodern koreografi

Plats: Auditoriet. Begränsat antal platser

Den fria dansen tog och fick ny plats på kulturscenen under 1980-talet. Koreografin förändrades och har inflytande ännu idag.

Film: Pyramiderna (1979/2010) av Margaretha Åsberg (1:23 tim)

Samtal

Horace Engdahl, ledamot av Svenska Akademien; Margaretha Åsberg, koreograf.

Moderator: Daniel Birnbaum, museichef på Moderna Museet.

Lördag 12 mars kl 17

Fest och uppror: 80-talets tidsanda

Plats: Auditoriet. Begränsat antal platser

I början av 1980-talet förändrades det svenska konstlivet över en natt från formalistisk och politisk präktighet till frivola estetiska och moraliska gränsöverskridningar. Sverige internationaliserades, konst var kul och nya konstnärliga scener uppstod från ingenstans.

FILM: Efter allt, ett 80-tal (2011) av Ulf Eriksson (ca 0:20 tim)

SAMTAL: Max Book, konstnär; Ernst Billgren, konstnär; Kristina Abelli Elander, konstnär. Moderator: Ann-Sofi Noring, vice museichef på Moderna Museet.

PERFORMANCE: Splash av Ride1 (Ronny Hansson, Jonas Kjellgren, Stig Sjölund) äger rum utanför Auditoriet mellan kl 17-20.

Betalbar med diskobål.

DJ: Matz Borgström och Per Sandström
BILDSPEL: Avtryck ur ett svunnet 80-tal. Fotografier av Cocobellomedlemmar.
Efterhänget i samarbete med Cocobello Lounge

Mer om utställningen