Golden Sunset

Julia Peirone, Golden Sunset, 2016 © Julia Peirone

Golden Sunset

25.3 2017 – 4.3 2018

Stockholm

Möt samtida svensk fotografi! Se fotobaserade verk, som nyligen förvärvats till museets konstsamling, av Miriam Bäckström, Linda Hofvander, Jenny Källman, Tova Mozard, Julia Peirone, Eva Stenram och Martin Karlsson Tebus.

I utställningen får du se ett urval av det allra senaste inom svensk fotokonst. Dessa nya verk ställer frågor om den fotografiska bilden som konstruktion. Den digitala utvecklingen har helt förändrat hur bilder kan skapas, spridas och manipuleras. Dokumentära och berättande fototraditioner lever vidare, men ofta i hybridformer där sken och verklighet är svåra att hålla isär. Om vissa bilder är manipulerade eller syntetiskt framställda i en dator så kan andra vara skapade med mer traditionell teknik.

Golden Sunset som utställningstitel är lånad från ett av Julia Peirones porträtt av tonårstjejer i en serie där varje verk är döpt efter en cocktaildrink. I förlängningen kan det väcka associationer till tankar om fotografins gyllene skymning – när den nu är på väg att förvandlas till något annat än vad vi tidigare förknippade med fotografi.

Medverkar i utställningen

Miriam Bäckström blev först uppmärksammad under 1990-talet för sina fotografier av scenografier. Sedan dess har hon gjort sig känd för bilder och filmer som rör sig mellan det dokumentära och det iscensatta med skådespelare som kliver i och ur sina roller. Den stora gobelängen Smile as if we have already won (2013) utgår från en bild skapad i en dator som sedan blivit överförd till detta unika och tidskrävande textila medium, som kan ses som motsatt den digitala, virtuella bilden.

Linda Hofvander arbetar med analog fotografi. Flera av hennes bilder, som Det sammanflätade rummet (2016) och Vik I (2013), är i det närmaste abstrakta och har en förmåga att med ljus och skugga skapa förskjutningar i de rum fotografierna återger. Green Screen (2012) avbildar en skärm som används vid film- och teveproduktion, en yta som i postproduktionen kan ersättas med andra bilder.

Jenny Källmans bilder kan te sig mystiska. Scenerna antyder att de bär på en berättelse, men otydligt, återhållet. Hon intresserar sig för ljuset som fenomen inom fotografin, ett ljus som i hennes bilder ibland bländar och bränner ut bilden snarare än synliggör sitt motiv. Motivet är ofta tonåringar som verkar frånvarande, isolerade i en egen värld.

Tova Mozards fotografier och videoverk är laddade med referenser till filmens värld både till innehåll och uttryck. De filmiska miljöerna är på en gång välbekanta och främmande. Scenerna inbjuder till att ses som just scener i en berättelse. När berättelsen inte är avslutad så framstår bilderna lätt som absurda, komiska eller kusliga.

Julia Peirones porträtt i serien vi visar fångar modellerna i vad som framstår som obevakade ögonblick, gestalterna är undflyende och avslöjade på samma gång. Det är tonåringar som tycks obekväma, sårbara i sina vingliga poser men som samtidigt är paradoxalt monumentala och fyller bildrummet, som om de skulle slå sig ur det om de reste sig. Verkstitlarna, som Golden Sunset, är hämtade från cocktails.

Eva Stenram använder sig av funna fotografiska bilder men fotograferar sällan själv. Om hon gör det så riktar hon kameran mot andra fotografier. Per Pulverem Ad Astra är en serie fotografier tagna av en robot på planeten Mars. Konstnären har sedan låtit damm alstras över bilderna och fotograferat av dem. Vanishing Point utgår från en pin-up från 1960-talet. Ur denna voyeuristiska bild har Stenram lyft detaljer av ett tyg som hon satt samman i dator till ett mönster som sedan tryckts på en rulle tyg placerad bredvid det uppförstorade och bearbetade fotografiet.

Martin Karlsson Tebus omfattande verk Arkadien. Modell, museum, lekplats, som vi visar ett urval ur i utställningen, är en inventering av parker med historiserande arkitektur, ofta uppförda under 1700- eller 1800-talet. Byggnaderna är i många fall tänkta som dekorativa paviljonger utan några egentliga praktiska funktioner. De är stilimitationer, nostalgiska bilder skapade i samband med att industrialismen och moderniteten förändrade städerna. Fotografierna är en aning överexponerade så att de nästan tycks insvepta i ett dis.

Curator: Magnus af Petersens

Om fotografi på lättläst svenska

Kortfattat om Moderna Museet och foto (pdf)

Utställningen visas på plan 4

Karta över Moderna Museet
Karta över Moderna Museet

Bilder

Per Pulverem Ad Astra 2.5
Eva Stenram, Per Pulverem Ad Astra 2.5, 2007 © Eva Stenram
Found Space
Jenny Källman, Found Space, 2015 © Jenny Källman / Bildupphovsrätt 2017
Weird Tales
Tova Mozard , Weird Tales, 2005 © Tova Mozard / Bildupphovsrätt 2007
Smile as if we have already won
Miriam Bäckström, Smile as if we have already won, 2012 © Miriam Bäckström / Bildupphovsrätt 2022

Mer om utställningen