De tio största, nr 3. Ynglingaåldern, 1907

Hilma af Klint, De tio största, nr 3. Ynglingaåldern, 1907 Stiftelsen Hilma af Klints Verk

Hilma af Klint

3.11 2005 – 23.4 2006

Stockholm

Hilma af Klints (1862-1944) ultramoderna skapande har väckt stort intresse under det sena 1900-talet. Hennes väg till den abstrakta konsten gick genom en tankevärld inspirerad av spiritism, teosofi och antroposofi.

Andra pionjärer inom den abstrakta konsten, som Kandinsky och Malevitj, avsåg främst att revolutionera den konventionella konstsynen. Hilma af Klint var däremot inte del av något etablerat avantgarde under sin livstid. Hon såg sig som ett medium.

Efter studierna vid Konstakademien i Stockholm påbörjade Hilma af Klint 1904-06 en stor serie målningar. Själv beskriver hon det som ett andligt ”uppdrag”. Hon försörjde sig som porträttmålare, ett vanligt öde för ogifta kvinnliga konstnärer. Övertygad om att hennes omvärld inte skulle förstå hennes andliga verk bestämde hon att dessa inte fick visas förrän tjugo år efter hennes död.

1986 gick ett sus genom den internationella konstvärlden. En svensk dittills okänd kvinnlig målare presenterades som en av nyckelfigurerna i utställningen The Spiritual in Art – Abstract Painting 1890-1985 i Los Angeles. Trots att man ofta betraktat den abstrakta konsten som en i huvudsak formalistisk rörelse – ett spel med färg och form – så drevs pionjärerna i påfallande många fall av en andlig övertygelse.

Idag förvaltas Hilma af Klints verk av en stiftelse som generöst ställt ett antal verk till museets förfogande. Här visas en av målningarna från 1907 som var ämnade för det spiralformade tempel som konstnären drömde om att bygga för sina verk. Här visas också ett antal målningar ur serien Svanen från 1915 samt några exempel på det mer fria arbete Hilma af Klint påbörjade efter att hon avslutat sitt ”uppdrag”.

Mer om utställningen