Goda dåd

Johanna Gustafsson Fürst, Goda dåd, 2016 Foto: Lars Arned

Johanna Gustafsson Fürst

Mottagare av Skulpturpriset 2017

14.11 2017 – 17.12 2017

Stockholm

I Johanna Gustafsson Fürsts konst drabbar vardagens material samman i oväntade och poetiska möten. Hennes konstverk speglar de ständiga förhandlingar som pågår i och omkring oss och som formar vår uppfattning om vad det är att vara människa. Se utställningen med mottagaren av Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2017.

Johanna Gustafsson Fürst har tilldelats Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2017. Hennes konstnärskap tar sig ofta uttryck i skulpturala assemblage, men hon arbetar också med text, performance och platsspecifika installationer.

De skulpturala objekt och situationer hon skapar är undersökningar av hur politiska och sociala system manifesterar sig i vår vardag och påverkar våra relationer. Hennes verk reflekterar hur vi människor relaterar till varandra som individer och kollektiv, till det privata och det offentliga, det specifika och det allmänna.

Gustafsson Fürst, född 1973, bor och arbetar i Stockholm. Hon innehar en Master of Fine Arts (2003) från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är verksam som lektor på Konstfack.

Videodokumentation av prisutdelning och konstnärssamtal 14 november 2017

Johanna Gustafsson Fürst mottar Skulpturpriset 2017 av Moderna Museets Vänners ordförande Lena Josefsson, sedan följer ett samtal mellan konstnären och curator Ulf Eriksson.

Skulpturprisjuryn 2017

Juryn som utsåg mottagaren av årets Skulpturpris bestod av Daniel Birnbaum, överintendent, Moderna Museet, Stefanie Hessler, curator och skribent, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, curator och konstkritiker, Kristina Jansson, konstnär, Lena Josefsson, ordförande, Moderna Museets Vänner.

Juryns motivering

”Johanna Gustafsson Fürsts skulpturala verk har en air av självklarhet över sig, trots att man inte alls förstår varför de egentligen måste vara som de är. Hon ryggar aldrig tillbaka från att göra någonting väldigt invecklat. Hon ifrågasätter materialen, deras egenskaper och vanliga användningar för att skapa en inverterad, suspenderad, även motsträvig skulptural annanhet. Samtidigt som hon uppenbart jobbar med det skulpturalas grundelement är det inte bara i det fysiska rummet objekten ska uppfattas. Genom sina former tycks objekten vilja få betraktaren att sluta röra sig, de får gärna vara i vägen. Skulpturerna verkar vilja upprätta en egen språklighet med betraktaren; där finns en insisterande friktion som vill gå mellan verkens artegna kroppslighet och den betraktandes egen ordlösa sensibilitet. Å andra sidan är den där relationen inskriven i ett socialt rum, vilket gör hennes mer performativa och relationella verk till social skulptur. Hennes objekt är framförallt startpunkter för rörelser i massan i och kring oss.”

Skulpturpriset är ett av Sveriges största konstnärspriser

Moderna Museets Vänners Skulpturpris – K.A. Linds hederspris, är ett av Sveriges största konstnärspriser och har delats ut vartannat år sedan 1950. Priset instiftades av textilkonstnärinnan Sigrid Lind till sina föräldrars minne. Medlemmar i Moderna Museets Vänner nominerar aktiva konstnärer, sedan utser juryn en pristagare. Skulpturpristagaren erhåller 300 000 kronor, en utställning på museet samt en specialproducerad publikation. Priset har tidigare tilldelats bland andra Elis Eriksson, Lars Englund, Lars Nilsson, Ann-Sofi Sidén och Klara Lidén.

Curator: Ulf Eriksson

Bilder

Johanna Gustafsson Fürst framför verket Utrymningsplan från 2015.
Johanna Gustafsson Fürst, vinnare av Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2017. Verket i bakgrunden: Utrymningsplan, 2015. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Candy Factory
Johanna Gustafsson Fürst, Candy Factory, 2016 Foto: Lars Arned
Jag måste bli vegetarian
Johanna Gustafsson Fürst, Jag måste bli vegetarian, 2013 Foto: Lars Arned
Goda dåd
Johanna Gustafsson Fürst, Goda dåd, 2016 Foto: Lars Arned