Group 2
Goda dåd

Johanna Gustafsson Fürst, Goda dåd, 2016 Foto: Lars Arned

Johanna Gustafsson Fürst

Vinnare av Skulpturpriset 2017

14.11 – 17.12 2017

Stockholm

Fri entré
Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2017 tilldelas konstnären Johanna Gustafsson Fürst. Se utställningen med pristagarens skulpturala verk.

I sitt konstnärskap utforskar Johanna Gustafsson Fürst individen i förhållande till världen – det vardagliga i förhållande till sociala strukturer, hierarkier och politiska system. Hennes konst tar sig ofta uttryck i skulpturala assemblage, men även i text, performance och platsspecifika installationer. Gustafsson Fürst, född 1973, bor och arbetar i Stockholm. Hon innehar en Master of Fine Arts (2003) från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är verksam som lektor på Konstfack.

Juryns motivering

”Johanna Gustafsson Fürsts skulpturala verk har en air av självklarhet över sig, trots att man inte alls förstår varför de egentligen måste vara som de är. Hon ryggar aldrig tillbaka från att göra någonting väldigt invecklat. Hon ifrågasätter materialen, deras egenskaper och vanliga användningar för att skapa en inverterad, suspenderad, även motsträvig skulptural annanhet. Samtidigt som hon uppenbart jobbar med det skulpturalas grundelement är det inte bara i det fysiska rummet objekten ska uppfattas. Genom sina former tycks objekten vilja få betraktaren att sluta röra sig, de får gärna vara i vägen. Skulpturerna verkar vilja upprätta en egen språklighet med betraktaren; där finns en insisterande friktion som vill gå mellan verkens artegna kroppslighet och den betraktandes egen ordlösa sensibilitet. Å andra sidan är den där relationen inskriven i ett socialt rum, vilket gör hennes mer performativa och relationella verk till social skulptur. Hennes objekt är framförallt startpunkter för rörelser i massan i och kring oss.”

Skulpturprisjuryn 2017

Juryn som utsåg vinnaren av årets Skulpturpris bestod av Daniel Birnbaum, överintendent, Moderna Museet, Stefanie Hessler, curator och skribent, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, curator och konstkritiker, Kristina Jansson, konstnär, Lena Josefsson, ordförande, Moderna Museets Vänner.

Skulpturpriset är ett av Sveriges största konstnärspriser

Moderna Museets Vänners Skulpturpris – K.A. Linds hederspris, är ett av Sveriges största konstnärspriser och har delats ut vartannat år sedan 1950. Priset instiftades av textilkonstnärinnan Sigrid Lind till sina föräldrars minne. Aktiva konstnärer nomineras av medlemmarna i Moderna Museets Vänner varpå juryn slutligen utser en vinnare. Vinnaren erhåller 300 000 kronor, en utställning på museet samt en specialproducerad publikation. Priset har tidigare tilldelats bland andra Elis Eriksson, Lars Englund, Lars Nilsson, Ann-Sofi Sidén och Klara Lidén.

Curator: Ulf Eriksson

Bilder

Johanna Gustafsson Fürst framför verket Utrymningsplan från 2015.
Johanna Gustafsson Fürst, vinnare av Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2017. Verket i bakgrunden: Utrymningsplan, 2015. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Goda dåd
Johanna Gustafsson Fürst, Goda dåd, 2016 Foto: Lars Arned