Palm tree/Seascape

John Baldessari, Palm tree/Seascape, 2010 © The Estate of John Baldessari. Courtesy the Estate of John Baldessari and Marian Goodman Gallery, New York.

John Baldessari

21.3 2020 – 25.10 2020

Stockholm

Den amerikanska konstnären John Baldessari skapade konceptuella verk som ställer frågor om vad konst är, hur konst görs och ser ut. På 1960-talet började han sammanföra motiv från populärkulturens bildvärld med språkliga undersökningar och han har under hela sin karriär gjort verk som utmanat konstnärliga normer och gränser. Utställningen blir den första i Sverige att presentera hans konstnärskap i en större skala.

Under drygt fem decennier utforskade John Baldessari (1931–2020) relationen mellan text och bild och det som uppstår när de två sammanförs. Hans konceptuella konstverk har ofta ett underliggande stråk av humor och ironi. Utställningen spänner över hela Baldessaris konstnärskap och visar på bredden i hans konstnärliga praktik: du möter målningar, fotografier, rörlig bild och spår av performativa handlingar.

Videointroduktion

Curator Matilda Olof-Ors ger en introduktion till utställningen John Baldessari.

John Baldessari, I Am Making Art, 1971 © The Estate of John Baldessari. Courtesy the Estate of John Baldessari and Marian Goodman Gallery, New York / Electronic Arts Intermix (EAI)

I Am Making Art

Under hela sin konstnärliga praktik intresserade sig Baldessari för frågorna om vad konst är, hur konst görs och ser ut. Språk och text kom att bli väsentliga verktyg för honom liksom för många andra konstnärer som under 1960-talet strävade efter att framhäva idén bakom konstverket, snarare än dess estetiska gestaltning. I videoverket ”I Am Making Art” (1971), som visas i utställningen, rör sig Baldessari stelt framför kameran samtidigt som han upprepar frasen ”I am making art” med olika betoningar på orden – en blinkning till konceptkonsten och idén om att alla handlingar kan vara konst.

I många av John Baldessaris verk utgör själva urvalsprocessen ett centralt tema. Bland verken som presenteras i utställningen finns exempel på hur Baldessari anförtror valet eller besluten till någon annan eller till slumpen, men även hur Baldessari sätter upp lekfulla regler som sätter villkor för besluten vilka formar konstverken.

Kritik riktad mot att den konceptuella konsten ”bara pekar på saker”, inspirerade Baldessari till verksserien ”Commissioned Paintings” (1969). Han bad en vän peka på intressanta föremål, lät fotografera utpekandet, och sedan anlitades amatörmålare att måla av fotografierna. Under målningarna finns texten ”A painting by”, åtföljd av respektive målares namn – allt tydligt textat av en skyltmålare. ”Commissioned Paintings” bär inga spår av Baldessari själv och kan ses som en kommentar till den abstrakta expressionismens föreställning om konstverket som ett direkt uttryck för konstnärens känsloliv och genialitet.

John Baldessari, Commissioned Painting: A Painting by William Bowne, 1969 © The Estate of John Baldessari. Courtesy the Estate of John Baldessari and Marian Goodman Gallery, New York.
John Baldessari, Christmas (With Double Boy on Crutches), 1991 © The Estate of John Baldessari. Courtesy the Estate of John Baldessari and Marian Goodman Gallery, New York.

Oväntade möten

Tidigt insåg Baldessari att en fotografisk bild eller olika typer av text bättre uttryckte hans konstnärliga intentioner än en målning. I sina verk sammanförde Baldessari inslag från konsthistoria och populärkultur i oväntade möten. Hollywood och svartvita stillbilder från filmproduktioner som skulle ha destruerats, var en ständig källa. Senare började han att dölja individers ansikten på fotografier bakom cirkelformade färgfält, så att karaktärerna anonymiserades och andra delar av bilderna hamnade i blickfånget.

Installationsbild ”John Baldessari”, Moderna Museet, 2020 © The Estate of John Baldessari. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

John Baldessari (1931–2020)

Baldessari föddes i National City i Kalifornien, en stad belägen femton minuter från den mexikanska gränsen. Hans föräldrar hade båda invandrat till USA – modern från Danmark och fadern från Österrike. Sedan sin första utställning på 1960-talet har John Baldessari haft över tvåhundra separatutställningar och medverkat i drygt tusen grupputställningar och trots den egna hållningen ”You can’t teach art”, försörjde han sig under långa perioder som lärare. 1970 bjöds han in för att undervisa på konstskolan CalArts utanför Los Angeles. I sin yrkesroll som lärare har Baldessari påverkat flera generationer av konstnärer, och bland hans elever kan Mike Kelley, David Salle och Tony Oursler nämnas.

Läs mer om John Baldessari: Biografi John Baldessari

Curator: Matilda Olof-Ors

Entrépriser

Entrépris: 170 kr
Reducerat pris: 140 kr (gäller för studenter och pensionärer)

Alltid fri entré för alla under 19 år och Moderna Museets Vänner.

Besök med skolan

Välkommen till utställningen med skolan! Kontakta bokningen och berätta när ni vill komma så att ert besök inte krockar med förbokade visningar: maila bokningen.

Fri entré för:

  • Lärarledda förskole- och skolklasser med elever till och med 18 år
  • Medföljande lärare, pedagoger och assistenter
  • SFI-klasser

Boka guidad visning, verkstad eller workshop

För gymnasiet och åk 7–9 har vi workshops med flera spännande teman att välja på och för förskolan och åk 0–6 erbjuder vi visning och verkstad med olika teman. Här hittar du priser, kontaktuppgifter och bokar visningar: boka guidad visning

Mer information till dig som vill besöka utställningen med skolan: Skola

Utställningskatalog

I samband med utställningen publiceras en katalog med texter och av Matilda Olof-Ors, Ann-Sofi Noring samt ett urval av John Baldessaris egna texter, för första gången översatta till svenska. Finns att köpa i Butiken.

Utställningskatalog John Baldessari

Utställningen visas på plan 2

Karta över Moderna Museet

Bilder

John Baldessari, Bird #1, 1962 © The Estate of John Baldessari. Courtesy the Estate of John Baldessari and Marian Goodman Gallery, New York.
Installationsbild ”John Baldessari”, Moderna Museet, 2020 © The Estate of John Baldessari. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
John Baldessari, A Two-Dimensional Surface without Any Articualation Is a Dead Experience, 1966-67 © The Estate of John Baldessari. Courtesy the Estate of John Baldessari and Marian Goodman Gallery, New York.
Installationsbild ”John Baldessari”, Moderna Museet, 2020 © The Estate of John Baldessari. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Mer om utställningen