Group 2

Läs mer om Karl Isakson

Karl Isaksons skapande var kompromisslöst och han arbetade intensivt med att lösa bildens formella problem, ofta genom att upprepa samma motiv om och om igen. En geometrisk bildsyn influerade honom och särskilt i hans drömska landskapsmålningar och stilleben finns inspiration av Cézanne. Det vilar en stark känsla av stillhet och genomlyst kolorit över hans verk. Flera av de målningar han själv lade åt sidan är idag de som givit honom hans goda eftermäle. Sättet Karl Isakson arbetade med färg för att formge ytor är karakteristiskt genom hela hans produktion.

Karl Isakson levde större delen av sitt korta liv i Danmark och han var en tillbakadragen och blyg person. Historierna om hans blyghet tar stundom närmast mytiska proportioner. En favorithistoria handlar till exempel om hur han hals över huvud springer ifrån en man som han tror är spekulant på någon av hans målningar. Han ber till och med polisen om hjälp, för att slippa konfronteras med den eventuella köparen. Om historien är sann eller inte vet man inte, men det säger en del om svårigheten att få ett grepp om konstnären. Inte minst eftersom hans verk ofta är osignerade, odaterade och främst finns i privat ägo i Sverige och Danmark och inte på institutioner.

I Moderna Museets samling finns ett 40-tal målningar som representerar hela hans konstnärligt verksamma period, samt en större mängd skissböcker och teckningar. Genom inlån från museer och privatpersoner sammanställer Moderna Museet en utställning med ett hundratal verk. Till utställningen görs det även en rikt illustrerad katalog om konstnären.

Annika Gunnarsson, intendent

Mer om utställningen