Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme. Utsnitt ur kontaktkarta från bokprojekt om 10 000 års nordisk folkkonst (Hablingbo, Gotland), 1964. Foto: Gérard Franceschi/Ulrik Ross. Idé: Asger Jorn. Från SISV-arkiv, Museum Jorn, Silkeborg

Komparativ Vandalism

Fotografier ur Asger Jorns arkiv

10.9 2016 – 19.2 2017

Stockholm

Den mångsidige konstnären Asger Jorn (1914–1973, Danmark) arbetade från 1950-talets slut med en alternativ konsthistoria: ”Skandinavisk institut för komparativ vandalism”. Jorn hade målet att skapa ett bokverk i 32 delar om nordisk folkkonst, men tiotusentals fotografier från projektet blev liggande i ett stort arkiv. Dessa bilder utgör grunden för utställningen Komparativ vandalism.

Sommaren 1964 bodde Asger Jorn på Gotland. Resan var en del av det stora konsthistoriska arbetet han kallade ”10.000 års Nordisk Folkkonst”. Han hade ägnat flera år av forskningsresor åt projektet – det skulle mynna ut i en svit på 32 konstböcker som i huvudsak skulle bestå av Jorns fotografiska kompositioner. Inledningsvis hade han stöd från akademiskt håll men medlen uteblev och tiotusentals fotografier blev liggande i det arkiv han kallade ”Skandinaviskt Institut för Komparativ Vandalism”.

I utställningen följer vi Jorns metod genom att studera de fotografiska kontaktkartorna från Gotlandsresan 1964. Med begreppet komparativ vandalism försöker Jorn omförhandla såväl konsthistorien som den konstnärliga praktiken. I en linje från folkvandringstiden och Vandalerna finns kanske en underström av bildliga egenarter som inte låter sig så lätt kategoriseras. Kan vi genom folkkonsten stå i direkt kontakt med den konstnärliga intentionen som i det moderna har gått förlorad?

I fotografierna lösgörs motiven från sitt sammanhang. Delförstoringar av tingen möjliggör formmässiga jämförelser, och tidsåldrar som forntid, medeltid och nutid fogas samman i ett arkeologiskt montage.

Curator: Henrik Andersson

Utställningen visas i Pontus Hulténs visningsmagasin på plan 2

Karta över Moderna Museet

Mer om utställningen