En person under vatten upp och ned

Korakrit Arunanondchai & Alex Gvojic, Songs for living, 2021 (stillbild ur film) © Korakrit Arunanondchai Courtesy of the artists and Bangkok CityCity Gallery, Bangkok; Carlos/Ishikawa, London; C L E A R I N G, New York/Brussels; Kukje Gallery, Seoul/Busan. Co-commissioned by Migros Museum für Gegenwartskunst and Kunstverein in Hamburg with support from FACT, Liverpool

Korakrit Arunanondchai

From dying to living

17.9 2022 – 9.4 2023

Stockholm

Vad för människor samman och vad skapar splittring mellan oss? Kraften i att samlas och värdet av våra närmaste relationer är kärnan i Korakrit Arunanondchais konstnärskap. Upplev utställningen “From dying to living” där världspolitiska rörelser förenas med personliga erfarenheter av kärlek och förlust.

I konstnären Korakrit Arunanondchais gränsöverskridande arbete möts dualiteter som liv och död, samtid och historia, dröm och verklighet, kontemplation och extas, människa och teknik, det individuella och det kollektiva.

Med berättandet som förtecken låter han hybridformer av dokumentär, spelfilm, installation, performance, måleri och skulptur inta Moderna Museet. Målningar expanderar till omgivande väggar, videoprojektioner reflekteras i vattenytor och sveper genom rummet.

Som konstnär befinner jag mig mellan bilden och publiken, i luften i rummet, och berättar historien. Jag är aldrig fullt ut del av den ena eller den andra världen. – Korakrit Arunanondchai
Ett mörkt rum med projektioner på väggen
Installationsvy från Korakrit Arunanondchai – From dying to living, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet
En sittande figur lutar sig mot ett vatten i ett mörkt rum
Installationsvy från Korakrit Arunanondchai – From dying to living, 2022 Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Politiskt och personligt

I Korakrit Arunanondchais verk återkommer frågor om mellanförskap och upplöst identitet vad gäller generation, kön och nationalitet. Även animism, naturvetenskap, filosofi och poesi är viktiga utgångspunkter i Arunanondchais konst, där berättelsens kraft står i centrum. Här upphävs skillnader mellan det personliga, det spirituella och det geopolitiska.

Arunanondchai hämtar också återkommande material och idéer från konflikter i dagens Thailand och skildrar såväl korrumperade trossystem som propaganda från det kalla krigets Sydostasien. Med utgångspunkt i dessa teman väver han in sitt eget liv och sin familjehistoria.

Konstnären Korakrit Arunanondchai
Korakrit Arunanondchai & Alex Gvojic, Installationbild från ”Pray” med Korakrit Arunanondchai, 2022 Courtesy Bangkok CityCity Gallery, Bangkok; Carlos/Ishikawa, London; C L E A R I N G, New York/Brussels; Kukje Gallery, Seoul/Busan. Photo: Soopakorn Sirsakul
Korakrit Arunanondchais sätt att vränga ut och in på individens förhållande till omvärlden, vända på hierarkier mellan det personliga, esoteriska och världspolitiska, sätter frågor om människans villkor i ett vidare sammanhang. – Lena Essling, curator
Två händer som fattat tag om varandra
Korakrit Arunanondchai, Songs for dying, 2021 (stillbild ur film) © Korakrit Arunanondchai. Courtesy the artist; Bangkok CityCity Gallery, Bangkok; Carlos/Ishikawa, London; C L E A R I N G, New York/Brussels. Co-commissioned by the 13th Gwangju Biennale, Han Nefkens Foundation and Kunsthall Trondheim

Samarbete och kollektivt arbete

Samarbete och kollektivt arbete är viktiga delar av Korakrit Arunanondchais konstnärskap. Återkommande samarbetspartners är bland andra filmskaparen Alex Gvojic och performancekonstnären Tosh Basco, också känd som boychild.

Samarbete och processen att skapa och upphäva tillsammans, är lika viktiga som det färdiga verket i sig. – Korakrit Arunanondchai

Nytt konstverk för Moderna Museet

Korakrit Arunanondchai har tillsammans med Alex Gvojic producerat det nya verket ”From dying to living” (Mellan döendet och levandet, 2022), som även gett namn åt utställningen. I verket utforskar Arunanondchai ett gränsland mellan den fysiska världen och den andliga sfären.

”From dying to living” utgår från hans två tidigare videoverk ”Songs for dying” (Döendets sånger) och ”Songs for living” (Levandets sånger) från 2021 som i utställningen ställs som motpoler till varandra.

Hör Korakrit Arunanondchai berätta om verken i utställningen på vår Utställningsguide.

En person som sitter ihopkrupen på en sten
Korakrit Arunanondchai, Songs for dying, 2021 (stillbild ur film) © Korakrit Arunanondchai 2021; Courtesy of the artist; Bangkok CityCity Gallery, Bangkok; Carlos/Ishikawa, London; C L E A R I N G, New York/Brussels; Kukje Gallery, Seoul/Busan. Co-commissioned by the 13th Gwangju Biennale, Han Nefkens Foundation and Kunsthall Trondheim
Två personer med vingar
Korakrit Arunanondchai & Alex Gvojic, Songs for living, 2021 (stillbild ur film) © Korakrit Arunanondchai. Courtesy of the artists and Bangkok CityCity Gallery, Bangkok; Carlos/Ishikawa, London; C L E A R I N G, New York/Brussels; Kukje Gallery, Seoul/Busan. Co-commissioned by Migros Museum für Gegenwartskunst and Kunstverein in Hamburg with support from FACT, Liverpool

Motpoler i utställningen

Videoverket ”Songs for dying” (Döendets sånger, 2021) sammanför de våldsamma folkliga protesterna för demokratisk reform i Thailand 2020 med en nedtystad massaker på ön Jeju 1948, i efterkrigstidens Sydkorea.

Centralt i verket är även Korakrit Arunanondchais personliga avsked av sin morfar, vars död inte bara innebär en förlorad koppling till förståelsen av det kalla krigets konsekvenser i regionen – utan också en brusten länk till Arunanondchais egen familjehistoria.

”Songs for living” (Levandets sånger, 2021) är en musikburen gestaltning med texter lånade av den franska poeten och filosofen Édouard Glissant, den polska författaren och Nobelpristagaren Czesław Miłosz samt den franska filosofen, mystikern och aktivisten Simone Weil.

Här lyfter Korakrit Arunanondchai tillsammans med filmskaparen Alex Gvojic fram frågor om samhörighet och försoning med något större än oss själva.

demonstration i svartvitt med undertexten "we can live in a world we design"
Korakrit Arunanondchai, Songs for dying, 2021 (stillbild ur film) © Korakrit Arunanondchai. Courtesy the artist; Bangkok CityCity Gallery, Bangkok; Carlos/Ishikawa, London; C L E A R I N G, New York/Brussels. Co-commissioned by the 13th Gwangju Biennale, Han Nefkens Foundation and Kunsthall Trondheim
Foto i blå och vita färgskalor. En person och utsträckta händer
Korakrit Arunanondchai, Songs for dying, 2021 (filmstill) © Korakrit Arunanondchai 2021; courtesy the artist; Carlos/Ishikawa, London; Clearing, New York; Bangkok CityCity Gallery, Bangkok

Bilder

En figur framför ett utbrunnet hus
Korakrit Arunanondchai & Alex Gvojic, Songs for living, 2021 (stillbild ur film) © Korakrit Arunanondchai. Courtesy of the artists and Bangkok CityCity Gallery, Bangkok; Carlos/Ishikawa, London; C L E A R I N G, New York/Brussels; Kukje Gallery, Seoul/Busan. Co-commissioned by Migros Museum für Gegenwartskunst and Kunstverein in Hamburg with support from FACT, Liverpool
två barn vid en eld
Korakrit Arunanondchai & Alex Gvojic, Songs for living, 2021 (filmstill) © Korakrit Arunanondchai. Courtesy of the artists and Bangkok CityCity Gallery, Bangkok; Carlos/Ishikawa, London; C L E A R I N G, New York/Brussels; Kukje Gallery, Seoul/Busan. Co-commissioned by Migros Museum für Gegenwartskunst and Kunstverein in Hamburg with support from FACT, Liverpool
Foto i blå och vita färgskalor. En person och utsträckta händer
Korakrit Arunanondchai, Songs for dying, 2021 (filmstill) © Korakrit Arunanondchai 2021; courtesy the artist; Carlos/Ishikawa, London; Clearing, New York; Bangkok CityCity Gallery, Bangkok
demonstration i svartvitt med undertexten "we can live in a world we design"
Korakrit Arunanondchai, Songs for dying, 2021 (stillbild ur film) © Korakrit Arunanondchai. Courtesy the artist; Bangkok CityCity Gallery, Bangkok; Carlos/Ishikawa, London; C L E A R I N G, New York/Brussels. Co-commissioned by the 13th Gwangju Biennale, Han Nefkens Foundation and Kunsthall Trondheim

Mer om utställningen