Stillbild från video

Korakrit Arunanondchai, Songs for Dying, 2021 HD Video, 30:18 min © Korakrit Arunanondchai 2021; courtesy the artist; Carlos/Ishikawa, London; Clearing, New York; Bangkok CityCity Gallery, Bangkok

Korakrit Arunanondchai

17.9 2022 – 9.4 2023

Stockholm

Öppnar om 84 dagar

Den thailändske konstnären Korakrit Arunanondchais verk förenar intima personliga erfarenheter med världspolitiska rörelser. I videoverk, installationer, måleri och performance ställs en komplex, globaliserad värld mot stillheten i dimensioner bortom den fysiska.

Korakrit Arunanondchais (född 1986) ämnen präglas av dualiteteter som andlighet och teknologi, minne och amnesi, kontemplation och extas. Främst ser han sig som berättare, som hämtar stoff ur såväl traditionell folklore och ritual som samtida aktivism eller klubbkultur.

Arunanondchai arbetar utifrån ett självupplevt mellanförskap som baserad mellan Thailand och USA. Genomgående teman är en upplösning av identitet vad gäller generation, kön och nationalitet. Centralt är intresset för geopolitiska konflikter, särskilt sydostasiens historia.

Buddhism och animism genomsyrar thailändsk kultur och världsbild. Samtidigt, menar Arunanondchai, nyttjas idag samma kulturella grundbultar som stommen i helt nya nationella berättelser, i syfte att undergräva demokratisk reform. Spöken återkommer i verken som metaforer för förträngda trauman och undantryckt historia. Konstnärens roll blir schamanens som länken mellan samtid och historia, liv och död.

För utställningen på Moderna Museet producerar Korakrit Arunanondchai nya verk.

Curator: Lena Essling