Around the Cave of the Double Tombs (stillbild från film)

Lina Selander, Around the Cave of the Double Tombs (stillbild från film), 2010 © Lina Selander. Text i samarbete med Fredrik Ehlin och Oscar Mangione.

Moment – Lina Selander

14.11 2015 – 28.2 2016

Stockholm

Lina Selander är en av Sveriges mest nyskapande konstnärer inom rörlig bild. Hennes filmer och installationer tar ofta sin utgångspunkt i historiska brytpunkter. Ett system eller en fysisk plats kollapsar och något nytt tar form; den analoga filmens berättande gentemot den digitala, ett politiskt eller ekonomiskt systems rämnande ned i ett annat. Verken återkommer till frågor om bilden som minne, avtryck och representation.

Bilder

The Offspring Resembles the Parent (stillbild från film)
Lina Selander, The Offspring Resembles the Parent (stillbild från film), 2015 © Lina Selander med Oscar Mangione
Lina Selander
Timmarna som rymmer formen (ett par dagar i Portbou), (stillbild från film), 2007
© Lina Selander
Around the Cave of the Double Tombs (film still), 2011
Lina Selander, Around the Cave of the Double Tombs (film still), 2011 © Lina Selander. Text i samarbete med Fredrik Ehlin och Oscar Mangione Bildupphovsrätt 2015
Lina Selander, Timmarna som rymmer formen (ett par dagar i Portbou), (stillbild från film), 2007 © Lina Selander