Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Ulla Wiggen porträttfoto

Ulla Wiggen. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Ulla Wiggen

Ulla Wiggen föddes 1942 i Stockholm. 1967-1972 var hon inskriven vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hennes debututställning och genombrott ägde rum under studietiden, 1968 på Galleri Prisma i Stockholm. Samma år medverkade hon i Cybernetic Serendipity. The Computer and the Arts på ICA i London.

Ulla Wiggen umgicks vid den här tiden i kretsarna kring Fylkingen, en ideell förening för ny musik och intermedia. År 1968 deltog hon i utställningen Public Eye på Kunsthaus i Hamburg. Från slutet av 1970-talet övergick hon alltmer till sitt arbete som psykoterapeut. Ynglingagatan 1 i Stockholm ställde ut hennes verk 1995. Ulla Wiggen är representerad i Moderna Museets samling med målningarna Simultantolkning (1965) och TRASK (1967). Det senare verket köptes in på debututställningen 1968 och visades 2012 i Ghosts in the Machine på The New Museum i New York, curator Massimilano Gioni.

Mer om utställningen