Ulla Wiggen porträttfoto

Ulla Wiggen. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Ulla Wiggen

Ulla Wiggen föddes 1942 i Stockholm. 1967-1972 var hon inskriven vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hennes debututställning och genombrott ägde rum under studietiden, 1968 på Galleri Prisma i Stockholm. Samma år medverkade hon i Cybernetic Serendipity. The Computer and the Arts på ICA i London.

Ulla Wiggen umgicks vid den här tiden i kretsarna kring Fylkingen, en ideell förening för ny musik och intermedia. År 1968 deltog hon i utställningen Public Eye på Kunsthaus i Hamburg. Från slutet av 1970-talet övergick hon alltmer till sitt arbete som psykoterapeut. Ynglingagatan 1 i Stockholm ställde ut hennes verk 1995. Ulla Wiggen är representerad i Moderna Museets samling med målningarna Simultantolkning (1965) och TRASK (1967). Det senare verket köptes in på debututställningen 1968 och visades 2012 i Ghosts in the Machine på The New Museum i New York, curator Massimilano Gioni.

Mer om utställningen