Mitt monster

Niki de Saint Phalle, Mitt monster, 1968 © Niki de Saint Phalle / Bildupphovsrätt 2016

Niki de Saint Phalle

Flickan, monstret och gudinnan

20.4 2013 – 1.12 2013

Stockholm

År 1960 riktade Niki de Saint Phalle ett laddat gevär mot sina egna verk och tryckte av. Inkapslade färgsäckar, dolda bakom ett lager av gips, exploderade och fick konstverken att blöda som en människa. Skjutmålningarna (Tirs) blev vida omskrivna och Niki de Saint Phalle utvecklade dem till storskaliga reliefer och altartavlor över kyrkans skenhelighet och patriarkatets maktfullkomlighet.

Bilder

Niki de Saint Phalle
Could we have loved?, 1968
© Niki de Saint Phalle/BUS 2013
Niki de Saint Phalle
Förtärande mödrar, 1970
© Niki de Saint Phalle/BUS 2013
Niki de Saint Phalle
Den rosa födelsen , 1964
© Niki de Saint Phalle/BUS 2013
Niki de Saint Phalle
Komposition, 1956
© Niki de Saint Phalle/BUS 2013

Mer om utställningen