OEI #79

OEI #79

Redigera/­publicera/­distribuera!

17.2 2018 – 1.4 2018

Stockholm

Den 79:e utgåvan av tidskriften OEI liknar inga tidigare nummer. Den publiceras som en rumslig presentation och är ett experimentellt montage av skilda redaktionella praktiker i ett utvidgat fält mellan konst, poesi, filosofi, dokument och historiografi.

Att ge ut en tidskrift är inte bara att producera en fysisk artefakt. Det är också att gripa in i och verka för en hel publiceringsekologi, där möjligheter till vidgade läsningar hela tiden måste skapas i nya konstellationer och sammanhang. OEI #79 lyfter fram den materiella produktionen av tidskriften, dess redigeringsprocesser och distributionsformer, men också det sociala liv som skapas genom redaktionella sammansättningar och möten mellan människor och grupper från skilda discipliner eller områden.

Tidskrifter och böcker, ljudverk och videoverk, projektioner och monterdisplayer

OEI #79 omfattar ett hundratal medverkande från olika generationer och geografiska horisonter i ett montage i flera medier distribuerat i kluster och sekvenser över väggar, bord och golv. Den publicistiska gesten cirkulerar här mellan tidskrifter och böcker, ljudverk och videoverk, projektioner och monterdisplayer som framkallar frågor om visualisering, läsning, uppmärksamhet och kritikalitet, redaktionell estetik och publicistisk infrastruktur. Detta sker inte minst genom en tematisering av skiftande hastigheter för läsning och betraktande, genom ett montage mellan det läsbara och det visuella, mellan text och bild.

Fredagskvällar med samtal om publicering

Som en del av OEI #79 arrangeras en programserie med publiceringsrelaterade samtal, presentationer och föreläsningar under fem fredagskvällar mellan 23 februari och 23 mars 2018. Inbjudna är konstnärer, poeter, publiceringsgemenskaper och filosofer från Sverige, Danmark, Frankrike och Portugal.

Program: Redigerad fredag!

Tidskriften OEI

OEI grundades 1999 och är en Stockholmsbaserad tidskrift för experimentellt tänkande, kritiska undersökningar och montage mellan poesi, konst, filosofi, film och dokument. Deras 79:e nummer publiceras som en utställning på plan 2. Redaktörer för tidskriften är Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg.

OEI har utkommit med 78 nummer. 2002 startades det vidhängande förlaget OEI editör, som utgivit ett nittiotal böcker med undersökande poesi, estetiska dokument, artist’s books, teoretiska och poetologiska texter. Som en del av sin publiceringspraktik har OEI också organiserat närmare 300 arrangemang: från uppläsningar, presentationer, föreläsningar och samtal till seminarier, filmvisningar och utställningar.

Redaktörer: Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg