Group 2

OEI #79

17.2 – 1.4 2018

Stockholm

Fri entré
Den 79:e utgåvan av tidskriften OEI liknar inga tidigare nummer. Det publiceras som en rumslig presentation och kretsar kring frågor om redigering, publicering, utställning och distribution.

OEI grundades 1999 och är en Stockholmsbaserad tidskrift för experimentellt tänkande, kritiska undersökningar och montage mellan poesi, konst, filosofi, film och dokument. Det 79:e numret publiceras som en utställning på plan 2.

Redaktörer: Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg

Kalender

  • Moderna Museets Vänner

OEI #79

På svenska