Olafur Eliasson, Seu corpo da obra (Your body of work)

Olafur Eliasson, Seu corpo da obra (Your body of work), 2011 © 2011 Olafur Eliasson. Foto: Anders Sune Berg. Installation view, Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015

Olafur Eliasson

Verklighetsmaskiner

3.10 2015 – 17.1 2016

Stockholm

En fläkt cirklar i oregelbundna banor ovanför våra huvuden, vatten pumpas frenetiskt upp i kaskader, och i en annan av salarna kan vi vandra i en labyrintisk arkitektur av färgad rymd.

Olafur Eliasson (f. 1967, Danmark/Island) är en av samtidens mest uppmärksammade konstnärer. Sedan tidigt 1990-tal har hans verk presenterats i åtskilliga utställningar över hela världen. Eliasson arbetar i skulptur, måleri, fotografi, film och installationer, men också med arkitekturprojekt och platsspecifika verk i det offentliga rummet. Ljus, vind och vatten i alla dess former är återkommande inslag. Trots detta är naturen snarare närvarande som verkens material än som motiv.

I mötet med Eliassons installationer är det inte alltid självklart var konstföremålet slutar och betraktaren tar vid. Fokus flyttas från konstobjektet i sig till själva upplevelsen av att se. Samtidigt framkallar Eliassons verk situationer där vår uppfattning av verkligheten utmanas, omförhandlas och omtolkas.

Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner är organiserad av Moderna Museet tillsammans med ArkDes.

Curator: Matilda Olof-Ors

Det handlar om att bli varse vad vi ser, men lika mycket om att bli medvetna om oss själva när vi ser. Att i en situation uppmärksamma både vår närvaro och delaktighet, ”seeing yourself seeing”, med konstnärens ord.
Installationsvy från ARoS Aarhus Kunstmuseum, 2013.
Olafur Eliasson, Your condensation, 2013 © 2013 Olafur Eliasson. Courtesy ARoS Aarhus Museum. Foto: Jens Ziehe. Installationsvy från ARoS Aarhus Kunstmuseum, 2013.

Konstruerad verklighet

Perception är centralt i Olafur Eliassons konstnärskap. Han har beskrivit sina verk som redskap för att kritiskt utforska omvärlden och därigenom skapa nya upplevelser av verklighet. Det handlar om att bli varse vad vi ser, men lika mycket om att bli medvetna om oss själva när vi ser. Att i en situation uppmärksamma både vår närvaro och delaktighet, ”seeing yourself seeing”, med konstnärens ord.

I det tidiga verket Beauty (1993) är en perforerad slang monterad uppe i taket i ett mörklagt rum. En synlig strålkastare belyser dimridån som produceras av de tusentals små droppar som faller ned mot golvet. Men verket uppstår först då vi befinner oss i en viss vinkel i förhållande till ljuset som då bryts i vattendropparna. Upplevelsen av de visuella effekterna som uppstår varierar beroende av din position i rummet. Trots att konstverket är uppbyggt av fysiskt konkreta komponenter, är Beauty flyktigt och immateriellt – ett optiskt fenomen. Illusioner bryts. Verket, liksom vår bild av verkligheten det återskapar, visar sig som konstruktion.

Olafur Eliasson, Beauty, 1993
Olafur Eliasson, Beauty, 1993 © 1993 Olafur Eliasson. Foto: Anders Sune Berg. Installationsbild, Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015.

Studio Olafur Eliasson

I den Berlinbaserade Studio Olafur Eliasson arbetar omkring 90 personer, däribland arkitekter, konstvetare, tekniker, ingenjörer, formgivare och kockar, med att tillsammans realisera projekt. Den stora bredden speglar studions verksamhet liksom Eliassons arbetsmetod att på ett experimentellt och utforskande sätt, ofta i dialog, förverkliga idéer.

Olafur Eliassons officiella hemsida

Boken Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner
Boken Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner

Utställningskatalog

Till utställningen produceras en rikt illustrerad katalog med bilder från utställningen.  Här kan du läsa textutdrag ur katalogen:

Introduktion av Matilda Olof-Ors (pdf)
Ett samtal mellan Olafur Eliasson och Daniel Birnbaum (pdf)
Verksförteckning (pdf)
Vi har aldrig rubbats ur vårt läge av Timothy Morton (pdf)

Bilder

Boken Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner
Olafur Eliasson, Seu corpo da obra (Your body of work)
Olafur Eliasson, Seu corpo da obra (Your body of work), 2011 © 2011 Olafur Eliasson. Foto: Anders Sune Berg. Installationsbild, Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015.
Barn med konstverket Beauty av Olafur Eliasson
Olafur Eliasson, Beauty, 1993 Installationsbild Moderna Museet/Arkdes, Stockholm 2015.© 1993 Olafur Eliasson. Foto: Anders Sune Berg
Touch, 2014
Olafur Eliasson, Touch, 2014 © 2014 Olafur Eliasson. Foto: Anders Sune Berg. Installationsbild, Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015.

Mer om utställningen