Group 2
Big Bang Fountain

Olafur Eliasson, Big Bang Fountain, 2014 Installationsbild från Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015 © Olafur Eliasson

Olafur Eliasson & Timothy Morton

Artist talk där den utställande konstnären Olafur Eliasson samtalar med Timothy Morton, verksam vid Rice University, Houston, Texas. Fredag 2 oktober 2015.

Timothy Morton, som bidrar med en text i utställningskatalogen, är en del av den nya objektorienterade filosofin och har bland annat uppmärksammats för sin bok: Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World (2013).

Mer om utställningen