Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Big Bang Fountain

Olafur Eliasson, Big Bang Fountain, 2014 Installationsbild från Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015 © Olafur Eliasson

Olafur Eliasson & Timothy Morton

Artist talk där den utställande konstnären Olafur Eliasson samtalar med Timothy Morton, verksam vid Rice University, Houston, Texas. Fredag 2 oktober 2015.

Timothy Morton, som bidrar med en text i utställningskatalogen, är en del av den nya objektorienterade filosofin och har bland annat uppmärksammats för sin bok: Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World (2013).

Mer om utställningen