back

Urvalskommittén inledde arbetet med en kartläggning av de senaste fem årens alla svenska utställningar från Ystad till Haparanda och i utlandet. De såg att i dag finns det flera olika konstscener än någonsin tidigare som agerar parallellt och förhållandevis skilt från varandra. Det går inte att peka ut en enda dominerande riktning, däremot finns urskiljbara spår i samtiden.

 

Urvalskommittén har valt ut 49 konstnärer mellan 28 och 99 år som kompletterar varandra i olika tolkningar och översättningar av en omvärld som alltmer tränger sig på. Utställningen undersöker förhållandet till verklighetsbegreppet, ”sampling” och konstens utvidgning i det gemensamma rummet.  

Urvalet av konstnärer blandar mycket etablerade med förhållandevis okända konstnärer. Stor vikt har lagts vid rumspresentationerna i syfte att betona helhetsupplevelsen. Utställningen följer en bestämd rutt genom den tillfälliga salen och sedan in genom ett av samlingsblocken - från beskrivningar av omvärlden till fantasifulla skildringar av inre världar - samt verk i museets entréhallar och i förorten Hökarängen.

 

Genom Modernautställningen 2006 får en bred allmänhet se konstnärskap som visats i sammanhang som kanske inte Moderna Museets publik i vanliga fall besöker. Förutom att spåra en av många möjliga tendenser hoppas museet också på att utställningen ska skapa debatt om den svenska kulturen och samhället i stort.

Därför arrangeras en offentlig diskussion om svensk samtidskonst, specialvisningar samt en samtalsserie där några av utställningens konstnärer diskuterar med företrädare från teater, litteratur, film och musik (se bifogat program). För att både fördjupa och göra utställningen tillgänglig ingår en 348-sidig katalog med essäer, konstnärsbiografier och illustrationer i entrépriset (60/80 kr).

 

Urvalskommitté: 

Pia Kristoffersson (direktör Gävle konstcentrum)

Magdalena Malm (projektledare IASPIS)

John Peter Nilsson (intendent, Moderna Museet)