TCK Talks. Foto: CVU

TCK Talks

Konstnärssamtal

7.5 – 4.6 2024

Stockholm

Moderna Museet och Common Values United presenterar TCK Talks: en serie presentationer av unga och etablerade konstnärer, som alla identifierar sig som Third Culture Kids. Tisdag 7 maj kommer Mona Namér, Kayo Mpoyi och Liban Abshir Mohamed att ge varsin reflektion på temat ”Uttryck”.

TCK Talks är ett samarbete mellan Moderna Museet och Common Values United (CVU) och bygger på bådas strävan att utmana strukturer som upprätthåller ojämlikhet i tillgången till konst och kultur. Vi möts i en gemensam vision om att skapa utrymme för delaktighet och tillgång till konsten och dess institutioner.

TCK Talks, som är sammanställda av CVU, byggs upp av fyra teman som de inbjudna konstnärerna gör reflektioner kring. Temana beskriver deras konstnärliga utveckling från personlig utforskning av intuition till interpersonell koppling i uttryck och empati, och slutligen utvecklingen av motståndskraft genom den kreativa processen

Samtalen äger rum i utställningen ”Sju rum och en trädgård: Rashid Johnson och Moderna Museets samling”.

I denna kreativa och kollaborativa resa vill vi tillsammans med Moderna Museet skapa en vision om ett "radikalt välkomnande" genom att upprätta ett utrymme för samtal och möten. Vi vill förkroppsliga "deltagande och tillgång" – en filosofi som vi väver in i alla våra initiativ och program. Vi kommer att sträva efter att skapa en plats som förstärker third culture kids konstnärliga röst. – Babak Azarmi, Culture Director på CVU

Medverkande 7 maj 2024

Mona Namér

Mona Namér föddes 1990 i Göteborg och bor och arbetar i Stockholm. Hon är dansare, koreograf och creative director, utbildad vid Broadway Dance Center i New York.

Hon är verksam inom scen- och filmproduktioner, i olika konstprojekt och som pedagog. Hon har arbetat i Paris, New York, London och Johannesburg. I sin praktik utforskar hon hur rörelse kan bli ett alternativt språk för kommunikation och spegla vår samtid. Hennes konstnärliga arbetes inriktning under senare år berör teman som surrealism, ritualer, pånyttfödelse och identitet.

Mona har bland annat gjort koreografiska samarbeten med Little Dragon, Branko, IKEA, AFROPUNK Festival Brooklyn, Röda Sten Konsthall och Göteborgs Konsthall.

Mona Namér
Mona Namér Foto: Kyle Hartman

Kayo Mpoyi

Kayo Mpoyi förenar bild och litteratur i sin konstnärliga praktik. Hen har skrivit två romaner som utforskar ett återupptäckande av förvrängd historia och läkning av trauma genom fiktion. Inspirerad av poeten Dionne Bard kombinerar Kayo Mpoyi sitt skrivande med visuell gestaltning. Hen tolkar kreativt olika fragment från arkiv, en praktik hen kallar för inre arkeologi. Genom att väva fiktiva berättelser kring objekt som hen hittar i nationella och personliga arkiv strävar Kayo Mpoyi efter att återupptäcka det förflutna.

Nyligen har Kayo börjat utforska växter, skog och leker med en fiktiv, sann ursprungsmyt om sökandet av roten till självkärlek. Världen behöver ny lärdom; berättelser grundade i andra kosmologier än dem födda ur kapitalism och kolonialism. Kayo kallar sig för berättare. En position som kan innebära allt från att vara lärare, ritualledare, författare och konstnär.

Kayo Mpoyi har ställt ut sin konst i grupputställningar och separatutställningar. Hen har givit ut två romaner; ”Mai betyder vatten” (2022), ”En övning i revolution” (2022) och bilderboken ”Kitoko” (2022).

Kayo Mpoyi
Kayo Mpoyi Foto: Kajsa Göransson

Liban Abshir Mohamed

Liban Abshir Mohamed, född 1995, är en konstnär och filmskapare som ofta använder sig av djupt personliga erfarenheter i sin konstnärliga praktik, i vilken han arbetar introspektivt kring teman som tillhörighet, identitet och minne.

Han har en bakgrund som programledare och videokreatör och intresserar sig särskilt för barndomens uttryck, medier och kraften i en stark berättelse. Liban utforskar sina olika teman genom undersökande processer som senare tar form i installationer eller filmer.

För närvarande studerar han andra året på kandidatprogrammet Konst på Konstfack.

Liban Abshir Mohamed
Liban Abshir Mohamed Foto: Isabelle Sahba

Kalender

  • Samtal
  • På engelska
  • På svenska
  • Utsålt

TCK Talks

Mer om programmet