Rashid Johnson, 2023

Sju rum och en trädgård

Rashid Johnson + Moderna Museet

30.9 2023 – 8.9 2024

Stockholm

Samlingen

Öppnar om 120 dagar

”Sju rum och en trädgård” är en utställning av den amerikanske konceptkonstnären, målaren, skulptören och filmskaparen Rashid Johnson (född 1977) i dialog med Moderna Museets samling.

I utställningen lyfter Johnson fram tillvarons privata och offentliga dimensioner och ställer frågor: Är det möjligt att leva och bo i en museisamling? Hans utgångspunkt är spänningsfältet mellan hemmet som en intim plats för alla våra till synes obetydliga handlingar och känslolägen – glädje och smärta, längtan och ångest, vila och vardagsrutiner – och det offentliga museets presentation av en konstsamling. Kan det privata göra avtryck som förändrar konsthistorien?

I rum för rum får besökaren ta del av Johnsons personliga eller konstnärliga relation till verk av andra konstnärer, såsom Louise Bourgeois, David Hammons, Jackson Pollock, Cy Twombly och Stanley Whitney. Ömhet, uppskattning, kärlek och en känsla av släktskap blandas med kritiskt granskande och missförstånd samt interna skämt konstnärskollegor emellan. Precis som hemma.