Kent Klich, Killing Time, 2011 Stillbild ur film

Minibion

Killing Time av Kent Klich

Stockholm

Samlingen

Just nu visas ”Killing Time” (2011) av Kent Klich i Minibion på plan 2. I dokumentärfilmen har Kent Klich arbetat med material relaterat till kriget i Gaza åren 2008-2009 – personliga mobilfilmer insamlade från anhöriga till människor som inte överlevt.

Under trettio år har Kent Klich (född 1952) verkat i en dokumentär tradition och gjort sig känd för sina fotoböcker om Beth, barnen i Nicolae Ceauseşcus Rumänien och om El Niño. År 2001 påbörjade han sina resor till Gaza, det konfliktdrabbade palestinska territorium som sedan 1967 ockuperas av Israel.

Genom sitt arbete vill Klich öka kunskaperna om livsvillkoren i det geopolitiska området och om de kränkningar av mänskliga rättigheter som pågår där. Projektet har även utmynnat i reflektioner kring svårigheten att skildra mänskligt lidande och kring den egna rollen som fotograf.

”Killing Time” (2011) bidrar med perspektiv till en nu pågående humanitär katastrof i Gaza, där Israels militära agerande som svar på islamistiska Hamas offensiv i oktober 2023 har krävt tiotusentals civila palestiniers liv. Med det femte kriget i Gaza på 15 år grusas än en gång förhoppningar om fred i regionen.

Kent Klich, Killing Time, 2011 Stillbild ur film
Kent Klich, Killing Time, 2011 Stillbild ur film

Mer om utställningen