Foto på en person som står framför en av Visningsmagasinets skärmar, skärmen visar målningar av konstnären Edvard Munch

Visningsmagasinet Foto: Dustin Montazer/Moderna Museet

Visnings­magasinet

Stockholm

Samlingen

I Visningsmagasinet kan du beställa fram visningsskärmar fyllda med konstverk ur Moderna Museets samling. Med hjälp av en museivärd kan du välja skärm och sedan se den förflyttas från tak till golv. Vill du veta mer om vad som finns på den och andra skärmar, fråga värden!

Just nu finns det drygt tjugo skärmar i bruk som visar några av våra mest älskade konstverk, och andra som är mindre kända. Skärmarna är indelade i teman, bland annat ”En Picassomålning blir till”, ”Koloniala världsbilder” och ”Måla livet”. Du kanske är specifikt intresserad av Edvard Munch? Välj då skärmen ”Lidelse och ångest” och se sex verk av honom.

Visningsmagasinet innehåller även ett stort urval av konstböcker och kataloger kopplade till museets utställningar och verk i museets samling. Dessutom ett urval av Moderna Museets förre museichef Pontus Hulténs efterlämnade bibliotek. Slå dig ner med en publikation eller två, och fördjupa dig i något konstnärskap eller ämne.

Soffvisning i Visningsmagasinet

Se när Anita Wernström-Pitcher, intendent, introducerar konstnären Helene Schjerfbeck (1862–1946) som visas i Visningsmagasinet.

Soffvisningen sändes live på Moderna Museets Facebook den 8 december 2022.

Skapat efter idé av Pontus Hultén

Visningsmagasinet är skapat efter en idé av Pontus Hultén som var chef för Moderna Museet under tretton år, från 1960 till 1973. Med den internationellt välkände arkitekten Renzo Piano (född 1937) talade han ofta om hur ett framtida drömmuseum kunde se ut – ett museum där världens bästa konst kunde beställas fram genom en enkel knapptryckning.

På så vis kan Visningsmagasinet ses som en slags prototyp för ett framtida museum där besökaren själv gör sina val för att sätta samman sin egen museiupplevelse.

Museet som mötesplats för alla konstarter

Under Pontus Hulténs tid på museet kom han att arbeta aktivt med museet som mötesplats för alla konstarter, till exempel film, ljud och performances.

En av hans mer omtalade utställningar var ”Rörelse i konsten” (1961) som visade verk av bland andra Marcel Duchamp, Jean Tinguely, Alexander Calder och Robert Rauschenberg. Några av verken kom att införlivas i Moderna Museets samling. Dessa konstnärer, vilka blev Hulténs nära vänner, finns även representerade i hans donation, liksom verk av bland andra Niki de Saint Phalle, Jasper Johns och Sam Francis.

Pontus Hulténs konstsamling

2005 donerade Pontus Hultén sin konstsamling, sitt bibliotek och sitt arkiv till Moderna Museet. Tillsammans med arkitekten Renzo Piano, som Hultén lärde känna under sin tid som chef för Centre Pompidou i Paris (1974–1981), skapades Visningsmagasinet, med ekonomiskt stöd av Moderna Museets Vänner.