MODERNA MUSEETS SAMLING

MODERNA MUSEETS SAMLING

MODERNA MUSEETS SAMLING
Dela Facebook del.isio.us Twitter
 
Skriv ut

Robert Rauschenberg
Monogram, 1955-59
© Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY.Moderna Museets samling omfattar ca 5 000 målningar, skulpturer och installationer, ca 25 000 akvareller, teckningar och grafiska blad, samt ca 100 000 fotografier. Den omfattar också konstvideor och filmer samt konstnären Einar Hylanders miljöbygge på Narvavägen 29 i Stockholm.Forskning

Forskning

Forskning

I Moderna Museets uppdrag ingår att bedriva forskning. Under de senaste åren har ett antal forskningsprojekt drivits vid museet.

Moderna Museets forskningsprojekt
Aktuella utställningar Stockholm

Surrealismen & Duchamp

27 mars 2013 - 17 augusti 2014

60 år av lyckosam vänskap

28 september 2013 - 17 augusti 2014

Christodoulos Panayiotou

Dagar och sekler

30 november 2013 - 27 april 2014

Dansmaskiner - Från Léger till Kraftwerk

22 januari 2014 - 27 april 2014

Gabriel Orozco

Natural Motion

14 februari 2014 - 4 maj 2014

Moment - Maria Miesenberger

22 mars 2014 - 4 maj 2014