MODERNA MUSEETS SAMLING

MODERNA MUSEETS SAMLING

MODERNA MUSEETS SAMLING
Dela Facebook del.isio.us Twitter
 
Skriv ut

Robert Rauschenberg
Monogram, 1955–59
© Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2015, Stockholm/VAGA, NY.

 

Visste du att? 

Moderna Museets samling omfattar ca 5 000 målningar, skulpturer och installationer, ca 25 000 akvareller, teckningar och grafiska blad, samt ca 100 000 fotografier! Den omfattar också konstvideor och filmer samt konstnären Einar Hylanders miljöbygge på Narvavägen 29 i Stockholm.

 

I ett gårdshus på Östermalm i Stockholm levde och arbetade Einar Hylander under de sista åren av sitt liv. Lägenheten testamenterades till Moderna Museet.

 

Einar Hylanders miljöbyggeForskning

Forskning

Forskning

I Moderna Museets uppdrag ingår att bedriva forskning. Under de senaste åren har ett antal forskningsprojekt drivits vid museet.

Moderna Museets forskningsprojekt