Målning av Nils Dardel.

Nils Dardel, Konsthandlare Alfred Flechtheim, 1913 Olja på duk. Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet

27.9 2018

Alfred Flechtheim och Sverige

Sedan ett antal år bedriver Moderna Museet proveniensforskning i utländska arkiv. Forskningen har bland annat gällt den målning av Oskar Kokoschka som 1934 köptes av Nationalmuseum och som hösten 2018 restituerades till Alfred Flechtheims ättlingar. Alla andra förbindelser mellan svenska samlingar och Flechtheims galleri bör genomlysas, menar överintendent Daniel Birnbaum och museet inleder nu ett forskningsprojekt i svenska arkiv.

Den tysk-judiske konsthandlaren Alfred Flechtheim hade nära kontakter med det svenska konstlivet. Redan 1913, det år som hans galleri grundades i Düsseldorf, ställde han ut Nils Dardel i en separatutställning. Samma år inledde de två en kärleksaffär som inte varade länge men som omskrivits som uppslitande. Dardel var inte bara målare utan också rådgivare till Rolf de Maré, en av Sveriges mest aktiva samlare av modern konst vid denna tid. De Maré var en viktig kund hos Flechtheim och köpte redan 1914 sex viktiga verk som idag finns representerade i samlingar i olika delar av världen. En av målningarna, George Braques ”Nature morte au violon” (1911) donerade Rolf de Maré 1966 till Moderna Museet. Dardel och de Maré, som hade ett mycket nära förhållande, hade genom åren en rad samarbeten. Bland annat fungerade Dardel som scenograf vid Svenska Baletten, som 1920 grundades av de Maré och som 1922 var ämnet för en grupputställning på Flechtheims galleri.

Sedan ett antal år tillbaka bedriver Moderna Museet proveniensforskning i utländska arkiv. Forskningen har bland annat gällt den målning av Oskar Kokoschka som 1934 köptes av Nationalmuseum och som hösten 2018 restituerades till Alfred Flechtheims ättlingar. Den som här på webbplatsen använder funktionen Sök i samlingenoch skriver in namnet Alfred Flechtheim finner endast tre verk: Ett porträtt av galleristen målat av Nils Dardelett arbete på papper av Paul Klee samt en målning av Georges Braque. Huruvida något av dessa verk kan vara tänkbara fall för restitution undersöks för närvarande av museet. Emellertid är det uppenbart att det finns en mängd andra förbindelser mellan svenska samlingar och Flechtheims galleri, vilka alla bör utredas.

Moderna Museet inleder därför ett forskningsprojekt som rör Alfred Flechtheim och Sverige och som förutom arkiven på Moderna Museet och Nationalmuseum kommer att involvera det material – däribland Rolf de Marés dagböcker, kassaböcker och brev – som relativt nyligen blivit tillgängligt på Dansmuseet. Särskilt det senare kan var av relevans för proveniensforskningen rörande konstverk på andra museer än de svenska.

Projektet, som bedrivs av Moderna Museets intendent fiI. dr Annika Gunnarson i samarbete med fil. dr Anna Tellgren, intendent och forskningsledare, kommer att pågå under 2018 och 2019.

Publicerad 27 september 2018 · Uppdaterad 18 januari 2019

Nyheter