Symposium: Duchamp och Sverige

28.4 2015 – 30.4 2015

Stockholm

Under tre dagar samlas ledande forskare, experter och intendenter på Moderna Museet i Stockholm för att diskutera ny forskning kring arvet efter Marcel Duchamp och hans konst efter andra världskriget. Detta är ett unikt tillfälle för alla som är intresserade av Duchamp, forskare, konsthistoriker, museipersonal, studenter och allmänhet, att träffas och knyta kontakter.

Bland föredragshållarna finns Cécile Debray, intendent, Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris, Paul B. Franklin, fristående forskare och redaktör för Étant donné, Paris, Dr. Gerhard Graulich, chef för måleriavdelningen och biträdande chef för Staatliches Museum Schwerin, Marcel Duchamp Research Center Schwerin, Adina Kamien-Kazhdan, intendent, avdelningen för modern konst, Israel Museum, Jerusalem, Alexander Kauffman, doktorand vid University of Pennsylvania, Philadelphia, Derek Pullen, chef, SculpConsLtd, tidigare chefskonservator skulptur, Tate, London, Kornelia Röder, intendent för Marcel Duchamp samling vid Staatliches Museum Schwerin Marcel Duchamp Research Center, Schwerin och Michael R. Taylor, chef för Hood Museum of Art, Dartmouth College.

Symposiet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk.

Universitetskurs

I anslutning till symposiet håller de konstvetenskapliga institutionerna vid respektive Stockholms universitet och Södertörns högskola en magisterkurs i samarbete med Moderna Museet. Vänligen kontakta respektive konstvetenskaplig institution om du är intresserad av att delta i kursen.

Kontakt: Annika Gunnarsson

Mer om programmet