Marcel Duchamp, Fresh Widow, 1920/1960 © Succession Marcel Duchamp / Bildupphovsrätt 2016

Historisk bakgrund

I Moderna Museets samling är ett trettiotal verk attribuerade till Marcel Duchamp. Det gör Moderna Museets Duchamp-samling till en av de ledande samlingarna, näst efter den som finns vid Philadelphia Museum of Art i USA. Moderna Museet har också några av de tidigaste replikerna, vilka utfördes av Ulf Linde (1929–2013). Dessa repliker utfördes innan konsthistorikern och samlaren Arturo Schwartz och konstnären Richard Hamilton utförde sina rekonstruktioner av Marcel Duchamps verk.

Marcel Duchamp kom i kontakt med Moderna Museet i mitten av 1950-talet, genom korrespondens med den unge Karl G. (Pontus) Hultén (1924–2006). Hultén blev senare utsedd till museets chef 1959 och verkade som det fram till 1972. År 2005 donerade Hultén sitt arkiv, liksom sin bok- och konstsamling till Moderna Museet. Bland hans brev finns denna tidiga korrespondens.

Hulténs huvudsakliga intresse för Duchamp utgick från Hulténs övergripande intresse för konst som hade någon form av relation till rörelse. År 1961 organiserade Moderna Museet utställningen Rörelse i konsten I samverkan med Stedelijk Museum i Amsterdam, där utställningen visades från den 10 mars till den 16 april 1961. Utställningen kom till Stockholm den 16 maj och visades fram till den 10 september samma år. Marcel Duchamp anlände till öppningen i Stockholm och stannade i tio dagar.

Idén till Rörelse i konsten utgick från ett antal mindre utställningar under 1950-talet i Stockholm och Paris. Dessa utställningar introducerade och sammanförde konst som uppvisade andra uttryck utöver den gängse bilden av vad modern konst var. Hultén önskade låna Det stora glaset från Philadelphia, vilket inte var möjligt. Därför uppdroga han åt Ulf Linde och konstnären Per Olof Ultvedt (1927–2006) att utföra en rekonstruktion, vilken Linde slutförde i nära konsultation med Duchamp, som också signerade verket.

Rörelse i konsten innehöll tio verk av Duchamp. Fyra utav dem var rekonstruktioner från 1960 eller 1961. Tre av dem finns kvar i samlingen. Utöver Det stora glaset är det Rotary Glass Plaques (1920/1961), en replik av Pontus Hultén, Per Olof Ultvedt and Magnus Wibom (1939-2010), vilken donerads till museet samma år av Ulf Linde och Per Olof Ultvedt. Verket Door, 11 rue Larrey (1927/1961), en replik av Pontus Hultén och Daniel Spoerri, förstördes efter utställningen, men Fresh Widow (1920/1960) donerades till samlingen av Ulf Linde.

I och med utställningen Rörelse i konsten påbörjades Ulf Lindes livslånga intresse för Marcel Duchamps konstnärliga gärning. Detta medförde en nära koppling mellan Ulf Lindes forskning kring, och tolkning av Duchamps konstverk, och Moderna Museets samling. Ulf Linde hade en bakgrund som jazzmusiker, konstkritiker i Dagens Nyheter och lärare vid Konstakademien i Stockholm. Linde var intendent på Moderna Museet mellan 1973 och 1976, och därefter från 1977 och under tjugo års tid var han chef för Thielska galleriet på Djurgården.

Denna sammanfattning av Duchamps närvaro i Moderna Museets samling visar på vikten av fortsatt forskning kring receptionen av Marcel Duchamps verk och hans kontakter i Sverige från 1960-talet och framåt.

Om utställningen Picasso/Duchamp på Moderna Museet 2012–2013

Mer om programmet