Lördag 11 december kl 14

Plats: Biografen
Lördag 11 december, kl 14
Fritt inträde

Images of Work, Working Images

Images of Work, Working Images:
On the Functional Aesthetics of Industrial Films
Introduktion av Patrick Vonderau

Vad kan vi lära oss av industrifilmer och hur ska vi beskriva deras estetiska värde? De allra flesta av dessa filmer saknar både individuell stil och upphovsman. De har skapats för att fylla en funktion snarare än för att uttrycka någonting eller framföra en samhällsanalys, och talar till publiken med en ”företagsröst” snarare än att låta andra komma till tals. Filmspråket är starkt knutet de uppgifter det har att lösa och därmed också till de företag som beställt filmerna.

Dessa filmhistoriens föräldralösa barn har ingen annan plats eller annat liv än den givna industriella uppgiften. De påminner om minnesanteckningar, företagsbroschyrer och andra former av ”grå litteratur”. Trots, eller kanske på grund av, detta så kan dessa filmer ge oss en estetisk upplevelse som känns både bekant och besynnerligt främmande.

Under de senaste tio åren har industrifilmen också börjat fungera som ett stöd för minnet, en nostalgisk avstickare in i det förflutna som möjliggjorts tack vare en ny arkiveringspolicy. I en bok om Betriebskinematographie från 1919, pekar Walter Lassally på industrifilmens förunderliga och efemära egenskaper. Han skriver: ”Rörliga bilder är det perfekta mediet för att skildra arbetsprocesser, eftersom filmen återger rörelser, vilket är kärnan i allt arbete.”

Det är företagets rörelser, den levande, arbetande kroppen, som ger industrifilmen dess form och skänker oss nya fascinerande inblickar i de industriella arbetsprocessernas estetiska infrastruktur.

Patrick Vonderau

Mer om programmet