Träsnitt av två personer, en av dem har långt rött hår och står böjd över den andra personens nacke. Bakgrunden är turkosblå.

Edvard Munch, Vampyr, 1895 Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet

Grafikkurs för vuxna

19.9 2023 – 24.10 2023

Stockholm

Lär dig om grafik och skapa dina egna bilder! I vår konstkurs för vuxna guidas du i grunderna inom grafiska processer, från skiss till färdigt tryck. Under sex tillfällen bekantar vi oss med tekniker som monotypi, torrnål och träsnitt. Inga förkunskaper krävs och allt material ingår i kurspriset.

I konstkursen utforskar vi skapandeprocesser och tankar kring tryckta verk i olika tekniker, av konstnärer som Edvard Munch och Andy Warhol. Kursen leds av Hillevi Berglund och Malin Hillberg, konstnärer och pedagoger på Moderna Museet.