foto av två stående brädor i utställningsrum

Matts Leiderstam, Rekonstruktion, 1989–2016 Foto: Tobias Fischer/Moderna Museet Bildupphovsrätt 2023

Konstnärssamtal: Matts Leiderstam

I samtal med intendent Asrin Haidari

11.4 2023

Stockholm

Möt konstnären Matts Leiderstam i ett samtal med intendent Asrin Haidari, om 1980-talets aidskris och hur den återspeglas i konsten. Ett av Leiderstams verk visas i utställningen ”Sömnlösa nätter – Från 1980-talet i Moderna Museets samling”.

1989 utför Matts Leiderstam fyra monokroma målningar med motiv hämtade från amerikanska gayporrfilmer som exempelvis ”Leo&Lance” från 1983. Färgerna i målningarna representerar blod, gul galla, svart galla och slem, de så kallade fyra kardinalsafterna, en fysiologisk teori om kroppsvätskor som härstammar från det antika Grekland.

25 år efter målningarnas tillblivelse ropar Leiderstam in en av målningarna från serien på auktion. Därpå följde målerirenovering liksom ett återskapande av verkens sammanhang som behandlar både Leiderstams privata historia, tavlornas proveniens och fakta kring de båda skådespelarna Leo och Lance’s livsöden. Leiderstam förvärvar även en mindre målning från samma år och tillsammans formar de en installation med titeln ”Rekonstruktion” (1989/2016).

Utställningen ”Sömnlösa nätter – Från 1980-talet i Moderna Museets samling” speglar hur konstnärliga gestaltningar reflekterade viktiga händelser som präglade 1980-talet. Vid slutet av decenniet har internet precis lanserats, Berlinmuren fallit och en överhettad finansmarknad skulle snart övergå i 1990-talets börsras. I konst och kultursammanhang blir även aidskrisen påtaglig och många konstnärer och kulturutövare påverkades starkt av sjukdomen och homofobin som följde. Däribland konstnärerna David Wojnarowicz och Robert Mapplethorpe, båda verksamma i USA och representerade i utställningen.

Kalender

foto av två stående brädor i utställningsrum
  • Samtal
  • På svenska

Konstnärssamtal: Matts Leiderstam